Årsmedeltal regionvis

I arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik följer man med arbetslösa arbetssökande, arbetskraftspolitiska tjänster och lediga jobb bland annat enligt kommun (personens hemkommun / kommun där jobbet finns).

I filerna nedan finns regionvisa årsmedeltal enligt kommun, ekonomisk region, landskap samt närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central). Årsmedeltalen beräknas utifrån månadsstatistiken.