ArbetsförmedlingsstatistikFinlands officiella statistik logo   ​​​​​​​ 

te-tjänster, logo

Arbets- och näringsministeriet för statistik över arbets- och näringsbyråernas kunder: över arbetssökande som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och över arbetskraftspolitisk service med vilken man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.

Största delen av de arbetssökande är arbetslösa som bl.a. för att få utkomstskydd för arbetslösa måste anmäla sig som arbetssökande. Arbets- och näringsministeriet för heltäckande statistik över arbetslösheten och rapporterar månatligen med olika klassificeringar och parametrar om antalet arbetslösa arbetssökande, lediga jobb och personer som tar del av olika tjänster. Uppgifterna publiceras månatligen i en Sysselsättningsöversikt och i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin.

Två sätt att mäta arbetslösheten

Arbetslösheten följs i Finland månatligen upp med två olika statistiker. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning baserar sig på sampling och arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik på information ur arbets- och näringsbyråernas kundregister.

Arbetskraftsundersökningens och Arbetsförmedlingsstatistikens arbetslöshetssiffror skiljer sig från varandra, vilket förutom de olika metoderna beror på skillnader i statistikföringsgrunderna beträffande arbetssökningens aktivitet och de arbetssökandes tillgänglighet (möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande). Statistikuppgifterna ur dem båda offentliggörs samtidigt varje månad.

I ANM:s Arbetsförmedlingsstatistik definieras en arbetslös som en person som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt genom företagsverksamhet. I Arbetsförmedlingsstatistiken räknas som arbetslösa dessutom personer som är permitterade på heltid, men inte personer som är studerande på heltid.

Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har en snävare definition av vem som är arbetslös; den förutsätter att en arbetslös under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Ytterligare upplysningar:
E-post: temtyonvalitystilasto(at)gov.fi
Kaisa-Mari Kuusela, E-post: kaisa-mari.kuusela(at)gov.fi
Petri Syvänen, E-post: petri.syvanen(at)gov.fi
​​​​​​​Suvi Timonen, E-post: suvi.timonen(at)gov.fi