Analys av lagstiftningens konsekvenser för företag

Bedömningen av konsekvenserna för företagen är en del av bedömningen av lagstiftningens ekonomiska konsekvenser. Med en tillräcklig bedömning av företagskonsekvenserna strävar man för sin del till en författningsmiljö som är gynnsammare för företagens verksamhet och konkurrenskraft.

Vid bedömningen av konsekvenserna för företagen bör man granska konsekvenserna av reglering och olika genomföringsalternativ i synnerhet på

  • företagens kostnader och intäkter (bl.a. den administrativa bördan)
  • konkurrensen mellan företagen och marknadens funktion
  • sme-företagen, företagandet och företagens tillväxtmöjligheter
  • företagens investeringar och innovationer
  • företagens internationella konkurrenskraft.

Bedömningen av lagstiftningens konsekvenser för företag baseras på regeringens anvisningar om konsekvensbedömning av lagförslag (justitieministeriet 2007, sidan 18-21).

Arbets- och näringsministeriet befrämjar beaktandet av lagberedningens konsekvenser för företagen, stöder ministeriernas lagberedare i bedömningen av företagskonsekvenserna och utvecklar metoder för bedömning av dessa konsekvenser.

Ytterligare upplysningar: erno.mahonen(at)gov.fi