Andra forum för samarbete på energiområdet

Internationella energiforumet (IEF)

Internationella energiforumet IEF är en dialog på ministernivå mellan de länder som producerar olja och naturgas och de länder som förbrukar olja och naturgas. Det första mötet hölls år 1991. Finland är medlem i IEF. IEF:s huvudkontor är beläget i Riad, Konungariket Saudi-Arabien.

Energistadgan (Energy Charter)

Energistadgan (Energy Charter) reglerar investeringsskyddet, handeln med och transiteringen av energiråvaror och –produkter samt lösningen av tvister. Deklarationen om Europeiska energistadgan undertecknades år 1991. Stadgan moderniserades 2015 och namnet ändrades till Internationella energistadgan (International Energy Charter). Över 70 länder har undertecknat den deklarationen. År 1994 träffades ett juridiskt bindande avtal (Energy Charter Treaty) som har undertecknats av 52 länder inklusive Finland. Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag om att EU och Euratom ska frånträda energistadgefördraget.

Pressmeddelande: Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget att frånträda energistadgefördraget

Ytterligare upplysningar: elina.johansson(at)gov.fi

På andra webbplatser