Delegationen för företagande

Arbets- och näringsministeriet har ledningsansvaret för delegationen för företagande. Bakom tillsättandet av delegationen ligger statsrådets principbeslut om företagande. 

Delegationen för företagande har till uppgift att

 1. vara ett rådgivande organ i strategiska helheter som anknyter till företagande
 2. bidra till beredningsarbetet med synpunkter och respons från den viktigaste intressentgruppen – företagarna – och lägga fram förslag till behövliga åtgärder för ministerierna/statsrådet
 3. diskutera frågor som gäller utveckling av företagsamhetspolitiken och främja förvaltningsövergripande samarbete
 4. följa och förutse utvecklingen av företagsklimatet och effekterna av åtgärderna och identifiera behövliga åtgärder på nationell nivå, EU-nivå och global nivå
 5. påverka målen i fråga om företagande under varje regeringsperiod bland annat genom att identifiera de viktigaste åtgärderna för att utveckla ett konkurrenskraftigt och stabilt företagsklimat.

Delegationens mandatperiod är tre år under tiden 3.10.2022–2.10.2025. Den sammanträder 3–4 gånger per år. Av medlemmarna är 13 företagare och 10 övriga medlemmar från statsförvaltningen, universiteten och kommunsektorn.

Sammansättning

Ordförande: Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

 • Anne Kangas, verkställande direktör, Hoitokoti Päiväkumpu Oy (vice ordförande), företräder Finlands näringsliv
 • Jussi Tuohino, styrelseordförande, Arctic Infra Oy, företräder Finlands näringsliv
 • Petri Salminen, ordförande, Företagarna i Finland
 • Anne Niemi, styrelsemedlem, Företagarna i Finland
 • Mikko Isotalo, verkställande direktör, Lujabetoni Oy, företräder Centralhandelskammaren
 • Toni Pokela, verkställande direktör, Pokela Oy Iso Omena, företräder Centralhandelskammaren
 • Tomi Lantto, verkställande direktör, Katri Antell Oy, företräder Familjeföretagens förbund
 • Eeva Kovanen, verkställande direktör, Kovanen Capital Oy, företräder Familjeföretagens förbund
 • Sami Ensio, verkställande direktör, Innofactor Abp, företräder Kasvuryhmä
 • Nina Orvola, styrelseordförande, Kotivara Yhtiöt, företräder Kasvuryhmä
 • Pekka Hosio, verkställande direktör, Champion Door Oy, företräder Uleåborgs universitet
 • Anne Paso, kreativ direktör, Lovi Oy, företräder Uleåborgs universitet
 • Riikka Pakarinen, verkställande direktör, företräder Start Up-sammanslutningen i Finland
 • Taina Eckstein, budgetråd, finansministeriet
 • Petri Lempinen, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet
 • Matti Muhos, professor, Uleåborgs universitet, Kerttu Saalasti Instituutti
 • Jarna Heinonen, professor, Åbo universitet
 • Marjo Ilmari, Senior Director, Business Finland
 • Pekka Keränen, direktör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
 • Anna Karppinen, regiondirektör, Finnvera Abp
 • Paula Miettinen, direktör, Helsingfors stad
 • Mika Ingi, stadsdirektör, Lundo stad
 • Leena Perämäki, verkställande direktör, Into Seinäjoki Oy

Sekretariat

 • Natalia Härkin, generalsekreterare, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
 • Anne Pesola, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
 • Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet
 • Ilkka Harju, lagstiftningsråd, finansministeriet
 • Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
 • Anne Niemi, styrelsemedlem, Företagarna i Finland

Mer information: Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7168, [email protected]