Kontaktuppgifter och ärendehantering


Anmälan om brott mot samarbetslagen:

Anmälan om misstänkt brott mot samarbetslagen kan göras med den här blanketten.

Mer information om anmälan

E-post:

yhteistoiminta-asiamies(at)gov.fi
Du kan skicka e-post till oss också via krypterad förbindelse

Telefon:

029 504 7404, telefontid ma-to klo 10-12

Byråns postaddress: 

Samarbetsombudsmannen byrå
Arbets- och näringsministeriet 
PB 32
00023 STATSRÅDET

Ministeriets registratorskontor: 

Handlingar som är adresserade till samarbetsombudsmannens byrå kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (klo 8-16.15).