Uppdatering av rymdstrategin

Arbets- och näringsministeriet har i slutet av 2023 inlett en uppdatering av den nationella rymdstrategin. Strategin avses bli klar före utgången av 2024. Uppdateringen fokuserar på ett mer omfattande utnyttjande av rymdtjänster i samhället, särskilt med tanke på säkerheten, försvaret och försörjningsberedskapen. Finlands tidigare rymdstrategi är från 2018.

Den finländska och internationella rymdverksamheten har utvecklats betydligt sedan den föregående strategin utarbetades. År 2018 uppsköts den första finländska satelliten i omloppsbana. Sedan dess har rymdsektorn vuxit avsevärt. I slutet av 2023 hade arbets- och näringsministeriet beviljat 27 finländska satelliter koncession, och finländska rymdföretag hade samlat in cirka 300 miljoner euro i privat finansiering.

I framtiden kommer rymdtjänsterna att bli en allt viktigare del av samhällets funktioner. Genom att utnyttja rymdtjänsterna kan man utveckla många vardagliga saker, såsom styrningen av flygtrafiken eller planeringen av avtappningen av vattenkraftverk, så att de blir smidigare, effektivare och tryggare.

Den arbetsgrupp som bereder uppdateringen av strategin leds av arbets- och näringsministeriet och i den deltar sakkunniga från många olika förvaltningsområden. Ordförande för arbetsgruppen är Tero Vihavainen. Styrgruppen är delegationen för rymdärenden, vars ordförande är Maija Lönnqvist.
 

Ytterligare information:

Tero Vihavainen - tero.vihavainen(at)gov.fi  
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi