Hur kan regelbördan minskas?

Den administrativa börda som orsakas företagen av lämnandet av olika slags lagstadgade uppgifter till myndigheter och tredje parter (t.ex. konsumenter och arbetstagare) ger upphov till en stor del av de kostnader som medförs för företagen.

Lagbaserade skyldigheter att lämna uppgifter är exempelvis

  • olika slags anmälnings- och rapporteringsskyldigheter
  • tillståndsförfaranden och ansökan om stöd
  • prisuppgifter och förpackningspåskrifter

Skyldigheter förenklas och bestämmelser gallras

Regelbördan minskas genom att skyldigheter enligt den gällande lagstiftningen lättas så att bestämmelser som är onödiga eller föråldrade gallras bort. Dessutom är det viktigt att i den nya lagstiftningen undvika att ålägga företag onödigt tunga nya administrativa skyldigheter.

Det bästa sättet att göra detta är att i förväg göra en bedömning av den planerade lagstiftningens konsekvenser för företag. Utöver lagstiftningsåtgärder kan regelbördan minskas också genom förbättring och utveckling av myndighetsprocesser och de möjligheter som den elektroniska kommunikationen erbjuder.

 

Ytterligare upplysningar: erno.mahonen(at)gov.fi och tiina.haanpaa(at)gov.fi