Företagsamhetspolitik

Målet för företagsamhetspolitiken är att skapa en gynnsam och sporrande miljö för företagande, främja grundande och tillväxt av företag, skapa arbetstillfällen, främja innovationer och ekonomisk tillväxt samt förbättra företagens konkurrenskraft. Målet är också att främja en allmän positiv och sporrande atmosfär och kultur av företagsamhet, initiativkraft och aktivitet i samhället. 

Utgångspunkten för företagsamhetspolitiken är en aktuell lägesbild av företagandet.

Under Marins regeringsperiod genomfördes företagsamhetspolitiken genom man utarbetade en strategi för företagande och statsrådets principbeslut om företagande. Dessutom tillsattes en delegation för företagande.

Ytterligare information:  

Jaana Lappi - jaana.lappi(at)gov.fi