Företagsamhets­politik

Målet för företagsamhetspolitiken är att skapa en gynnsam och sporrande miljö för företagande, främja grundande och tillväxt av företag, skapa arbetstillfällen, främja innovationer och ekonomisk tillväxt samt förbättra företagens konkurrenskraft. Målet är också att främja en allmän positiv och sporrande atmosfär och kultur av företagsamhet, initiativkraft och aktivitet i samhället. 

Företagsamhetspolitiken har främjats genom bland annat en strategi för företagande och statsrådets principbeslut om företagande. Dessutom är delegationen för företagande ett rådgivande organ i strategiska helheter som gäller företagande.

När det gäller tillväxtföretagande är målet att öka i synnerhet antalet medelstora företag.

Ytterligare information:  

Jaana Lappi - jaana.lappi(at)gov.fi