Offentliga tjänster riktade till företag

Offentliga tjänster riktade till företag erbjuds via följande kanaler:

  • på nätet: https://www.suomi.fi/foretag
  • per telefon: FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
  • genom  kundrådgivning hos de företagstjänstaktörer som ingår i FöretagsFinland-nätverket.

Aktörernas beskrivningar av sina tjänster samt information om servicekanalerna finns på adressen suomi.fi/foretag.

Nättjänsten Suomi.fi/foretag

I nättjänsten Suomi.fi/foretag får företag och sådana som avser starta ett företag aktuell information om företagande och företagsverksamhet samt företagstjänster och verktyg.
Företagssidan på Suomi.fi innehåller information om företagsverksamhetens olika faser . Där får besökaren råd i frågor som kan gälla såväl startande av ett företag som företagets tillväxt och utveckling. I anslutning till informationen presenteras också tjänster på ett sådant sätt att sidan bildar en tydlig helhet. 
 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av tjänsten Suomi.fi

Webbarbetsplatsen Mitt FöretagsFinland

FöretagsFinland

Mitt FöretagsFinland är en webbarbetsplats som tillhandahåller de viktigaste tjänsterna för företagare i ett lättanvänt paket.

FöretagsFinlands telefontjänst

FöretagsFinland telefontjänst är arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande servicekanal för företag och personer som har för avsikt att bli företagare.

Personlig betjäning vid kundrådgivningsställen

Företagstjänster tillhandahålls av följande enheter inom arbets- och näringsministeriet förvaltningsområde: 
Finnvera, Patent- och registerstyrelsen, Finlands Industriinvestering, Business Finland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna.

På andra webbplatser