Reglerna om statligt stöd

På dessa sidor finns EU:s huvudregler om statligt stöd samt en sammanställning av nationell lagstiftning som anknyter till EU:s regler om statligt stöd:

På webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för konkurrens finns en sammanställning av uppdaterad EU-lagstiftning om statligt stöd.

Ytterligare upplysningar: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi