Reglerna om statligt stöd

På dessa sidor finns EU:s huvudregler om statligt stöd samt en sammanställning av nationell lagstiftning som anknyter till EU:s regler om statligt stöd:

  • de minimis-förordningen
  • den allmänna gruppundantagsförordningen
  • annan EU-lagstiftning
  • kumulationsregler för statsstöd
  • nationell lagstiftning

På webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för konkurrens finns en sammanställning av uppdaterad EU-lagstiftning om statligt stöd.

Ytterligare upplysningar: olli.hyvarinen(at)tem.fi