Ansvarsrapport


Statskontoret rekommenderar att alla stats myndigheter, institutioner och ministerierårligen upprättar en rapport om sin verksamhet. Utifrån Statskontorets riktlinjer har Arbets- och näringsministeriet utarbetat ansvarsrapporterna om sin verksamhet år 2021, 2022 och 2023.

Arbets- och näringsministeriet ansvarsrapport år 2023

Arbets- och näringsministeriet ansvarsrapport år 2022

Arbets- och näringsministeriet ansvarsrapport år 2021