Ansvarsrapport


Statskontoret rekommenderar att alla stats myndigheter, institutioner och ministerierårligen upprättar en rapport om sin verksamhet.

Utifrån Statskontorets riktlinjer har Arbets- och näringsministeriet utarbetat den första ansvarsrapporten om sin verksamhet år 2021.

Arbets- och näringsministeriet ansvarsrapport år 2021