Sysselsättningsöversikt

kunden i te-byron
Sysselsättningsöversikten är arbets- och näringsministeriets mångatliga översikt över den senaste tidens utveckling inom arbetslöshet, lediga jobb och arbetskraftspolitiska tjänster. Den upprättas på basis av Arbetsförmedlingsstatistiken.

För att man ska kunna bortse från säsongsvariationerna görs jämförelsen mot motsvarande månad föregående år. Sysselsättningsöversikten för varje månad offentliggörs i slutet av följande månad ett datum som har fastställts på förhand.  ISSN för sysselsättningsöversikten är 1797-3694 (elektronisk publikation)

De centrala uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik publiceras i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas StatFin