Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI)

Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) är en fond som inrättats av Europeiska unionen och vars syfte är att få fart på investeringar som en del av investeringsplanen för Europa.

EFSI strävar efter att med en grundinsats på 33,5 miljarder euro och tillsammans med andra finansiärer och investerare mobilisera 500 miljarder euro i investeringar i Europa fram till slutet av 2020.

EFSI finns i anslutning till Europeiska investeringsbanken. Projekten som får EFSI garanti kan innehålla större risk än de projekt som i normala fall får finansiering från Europeiska investeringsbanken. Investeringarna kan göras bl.a. i energibranschen, miljö och resurseffektivitet, trafik, informations- och kommunikationsteknik, humankapital, kultur och hälsa samt forsknings,- utvecklings- och innovationsverksamhet.

Nästan alla organisationer, från stora företag till innovativa små och medelstora företag och aktörer inom den offentliga sektorn, kan ansöka om finansiering. Avsikten är att 40 procent av finansieringen ska gå till små och medelstora företag.

Projekten ska vara ekonomiskt lönsamma

EFSI erbjuder inte bidrag utan motprestation, och den kan inte ensam finansiera ett projekt. Projekten ska vara ekonomiskt lönsamma. Finansieringen till små och medelstora företag kanaliseras i regel via förmedlande banker eller fonder. Stora företag och projekt kan ansöka om finansiering direkt från Europeiska investeringsbanken.

EFSI-rådgivningsservicen ger mera information om EFSI på sin webbplats och via sin telefonrådgivning. På Europeiska investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens webbplatser finns dessutom mer nyttig information och kontaktuppgifter.

Rådgivningsservicen fungerar under arbets- och näringsministeriets ledning.

Ytterligare upplysningar:

Kari Virtanen
kari.virtanen(at)gov.fi