Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Maaliskuussa 351 000 työtöntä työnhakijaa

Arbets- och näringsministeriet
26.4.2016 9.00
Tiedote
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 351 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 10 000:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 700 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 44 700. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-maaliskuussa keskimäärin 59,1 prosenttia, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 122 600, mikä on 19 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 400 eli 1 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni hieman

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin maaliskuun aikana 52 200 eli 300 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli maaliskuussa avoinna 108 700 työpaikkaa, mikä on 3 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun lopussa 39 100 henkilöä, mikä on 2 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 28 100 henkilöä, mikä on 4 400 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 000 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi helmikuusta maaliskuuhun 1 600:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa 123 900 henkilöä, mikä on 5 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,0 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 273 000, mikä on 1 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista


Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät ja aikasarjat

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus
 

Tillbaka till toppen