Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tutkimus: Erityisesti alan valinta vaikuttaa korkeasti koulutettujen työllistymiseen

Arbets- och näringsministeriet
31.5.2016 10.00
Tiedote
Korkeasti koulutettujen työllisyys on edelleen hyvä. Mitä korkeampi koulutus on, sitä suurempi on työllisten osuus. Koulutusvalinnoilla on merkitystä korkeakoulutettujen sijoittumisessa työmarkkinoille, mutta korkeakaan koulutus ei enää suojaa pitkittyneeltä tai toistuvalta työttömyydeltä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 31.5.2016 julkaisemassa Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut - työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski -tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa ja siinä vuosituhannen jälkeen tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa on erityisesti hyödynnetty yksilötasoisia Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tietoja.

Työllisyystilanne paras sosiaali- ja terveysalalla

Korkeakoulutetuista paras työllisyystilanne on perinteisesti ollut tutkijakoulutuksen suorittaneilla, mutta heidän keskuudessaan työttömyys on kasvanut ja pitkittynyt viime vuosina. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla työllisyysnäkymät ovat puolestaan muuttuneet finanssikriisin jälkeen epävarmemmiksi kuin muilla korkeakoulutetuilla.

Terveys- ja sosiaaliala on noussut vuosituhannen vaihteesta yhdeksi suurimmista koulutusaloista. Tällä alalla on myös kaikkien korkein työllisten osuus, joka on edelleen kasvanut erityisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Työllisyys on ollut hyvä myös tekniikan ja kasvatustieteen aloilla.

Heikoiten työllistyvät humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneet. Humanistien työllisyys on kuitenkin parantunut viime vuosina, kun se on taas laskenut luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla.

Tekniikan alan korkeakoulutetuilla työttömyys pitkittyy

Vajaa kolmannes korkeakoulutetuista on ollut ainoastaan kerran työttömänä tai lomautettuna vuoden 2009 jälkeen. Työttömyyden toistuminen näyttää yleistyneen korkeakoulutetuilla vuoden 2011 jälkeen.

Humanistiselta alalta, terveys - ja sosiaalialalta sekä palvelualalta valmistuneet kokevat usein toistuvaa, mutta lyhytkestoista työttömyyttä. Terveys- ja sosiaalialalta siirrytään kuitenkin parhaiten takaisin työelämään. Tekniikan alan korkeakoulutetuilla uudelleentyöllistyminen sen sijaan on hankaa ja heillä usein työttömyys pitkittyy.

Työvoimapalveluihin osallistumisessa ja niiden merkityksestä uudelleen työllistymisessä on eroja koulutustasojen ja -alojen välillä. Työvoimapalveluiden tulisi tukea paremmin myös korkeasti koulutettuja.

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut - työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski -tutkimuksen toteutti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tutkimus on julkaistu TEM:n verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tyo_ja_yrittajyys

Lisätiedot:
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 504 7118
tutkimusjohtaja Rita Asplund, ETLA, puh. (09) 609 90208

Tillbaka till toppen