Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Asiakkaan oikeudet vahvistuvat sähkökaupan puhelinmyynnissä

Arbets- och näringsministeriet
31.3.2016 13.15
Tiedote
Hallitus teki 31.3.2016 muutoksia valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Asiakkaan asema paranee sähkönmyyjän vaihdossa tilanteissa, jolloin asiakkaan mielestä sähkönostosopimusta uuden myyjän kanssa ei ole syntynyt. Asiakas voi vaatia sopimuksen palauttamista vanhalle myyjälle.

Uuden myyjän puolestaan pitää pystyä näyttämään, että esimerkiksi puhelinmyynnissä asiakas on tehnyt sopimuksen uuden myyjän kanssa. Menettelyllä voidaan puuttua monien asiakkaiden tyytymättömyyden kohteena olleeseen puhelinmyynnin ongelmaan, jossa myyjän ja asiakkaan välille on jäänyt erimielisyys siitä, onko suullinen sähkösopimus syntynyt puhelun aikana.

Yhteinen sähkökauppojen selvitys Ruotsin ja Norjan kanssa

Suomi ottaa myös käyttöön 3.10.2016 alkaen yhteisen sähkökauppojen selvityksen Ruotsin ja Norjan kanssa. Maiden kantaverkkoyhtiöt ovat perustaneet keskitetyn selvitysyhtiön Suomeen.

Keskitetyt selvityspalvelut tarjottaisiin Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinaosapuolille Suomesta käsin yhdestä pisteestä siitä riippumatta, missä maassa nämä toimivat. Sähkönkäyttöpaikalla tuotettu sähkö voitaisiin myydä myös eri ostajalle kuin kulutukseen toimitettavan sähkön myyjälle. Uusi menettely mahdollistaisi Suomen sähköntuotannolle tärkeiden osuusvoimalaitosten tuotannon jakamisen osakkaille jatkossakin ns. avoimina toimituksina.

Sähköntoimittajat ja tasevastaavat osapuolet voisivat toimia samoilla selvityskäytännöillä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tasevastaava voisi asioida taseselvityksen osalta yhdessä pisteessä ja yksin käytännöin näissä maissa. Sähköntoimittajat voisivat valita monipuolisemmin tasevastaavia itselleen. Tarve sitoutua yhteen tasevastaavaan Suomessa olevan liiketoiminnan osalta poistuisi. Uusi selvitysmalli pienentäisi sähkömarkkinaosapuolten kustannuksia ja helpottaisi useassa maassa toimivien osapuolten liiketoimintoja. Samalla uusi selvitysmalli yhdistäisi laajamittaisesti Pohjoismaiden sähkön vähittäismarkkinoita.
 
Yhteinen keskitetty selvitysyhtiö: http://www.esett.com/

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828
operations manager Pasi Lintunen, Esett, +358 40 519 5070, [email protected]
Tillbaka till toppen