Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

63 sökte tjänsten som chef för närings- och innovationsavdelningen

Arbets- och näringsministeriet
12.2.2016 9.30 | Publicerad på svenska 12.2.2016 kl. 9.40
Pressmeddelande
Till den lediga tjänsten som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning kom inom utsatt tid 63 ansökningar. Tjänsten tillsätts för en viss tid, dock högst för fem år i sänder. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Tjänsten blev ledig när avdelningschef Petri Peltonen utnämndes  till arbets- och näringsministeriets understatssekreterare den 14 januari 2016.

Avdelningschefen leder, övervakar och utvecklar närings- och innovationsverksamheten. Avdelningen ansvarar för utvecklingen av närings- och innovationspolitiken, företagspolitiken och den offentliga företagsfinansieringen. Genom sin verksamhet främjar den företagens och branschernas tillväxt, internationalisering och förnyelse. Avdelningen styr Innovationsfinansieringsverket Tekes, Geologiska forskningscentralens, Finnvera Abp:s, Finlands Industriinvestering Ab:s och VTT Ab:s verksamhet.

Inom utsatt tid lämnade följande personer in sin ansökan:

Mika Aalto
Jalo Aminoff
Timo Antikainen
Hanna Ekström
Edvard Hannolainen
Jaakko Helenius
Mika Holmström
Kai Husso
Risto Huttunen
Kai Hämäläinen
Heikki Jekunen
Katariina Juhola
Kari Kankaala
Hannu Kari
Mika Kemppainen
Kari Kojonen
Jaakko Koppinen
Olli Koski
Janne Känkänen
Markku Lindell
Ilona Lundström
Sakari Luukkainen
Jyrki Luukonlahti
Toomas Lybeck
Tiina Mac Laverty
Paula Makkonen
Timo Maksa
Eero Narvola
Maria Nordgren
Kim Nordling
Pekka Ollikainen
Jukka Paakkanen
Jussi Palojärvi
Satu M    Palosaari
Anna-Liisa Pasanen
Harri Pietilä
Tomi Pokki
Sini Saarenheimo
Mika Saarinen
Ilkka Saarinen
Jonne Sandberg
Juha Savela
Ville Sirviö
Anne-Maj Sohlberg
Anne Sormunen
Minna Storm
Sari Tollet
Vesa Tuhkanen
Antti Valle
Tuula Varis
Pia Vidgren
Jaana Viuhkola

Därtill vill 11 sökande inte ha sitt namn offentliggjort.

Ytterligare information:
kanslichef Jari Gustafsson, tfn 029 504 7400
personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, tfn 029 504 7988

 
Tillbaka till toppen