Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Näringsminister Katri Kulmuni: Livskraftiga regioner stärker tillväxten i hela Finland

Arbets- och näringsministeriet
28.8.2019 12.44 | Publicerad på svenska 28.8.2019 kl. 17.43
Pressmeddelande

Regionutveckling behövs både för att utjämna regionala skillnader och komma till rätta med ojämlikheten mellan stadsdelar. Problemen är olika i huvudstaden, regionstäderna och glesbygden. Var och en av dem behöver lösningar som bidrar till att differentiering, ojämställdhet och ojämlikhet kan minskas och elimineras.

– Jag anser att uppgiften för oss politiker är att försvara de svagare. Det gäller såväl de som har det sämst ställt som svagare regioner. En balanserad utveckling i hela Finland är en fördel för hela nationen, konstaterade näringsminister Katri Kulmuni vid regionstadsforumet som ordnades onsdagen den 28 augusti 2019 i Ständerhuset.

Regeringens mål för regionutvecklingen är att minska differentieringen mellan regioner och inom kommuner. Därmed kan regionernas olika styrkor bättre tas i bruk. Exempel på styrkor kan vara industri, teknisk kompetens, bioekonomi och cirkulär ekonomi, turism och annan service, gruvdrift eller inhemsk närproducerad mat och andra landsbygdsnäringar.

– Social hållbarhet omfattar omsorg om hela Finland och en likvärdig utveckling i landet. Vi vill att människor har en verklig möjlighet att bygga sin egen väg i livet oberoende av var de lever. Det innebär fungerande infrastruktur, smidiga förbindelser, arbetsplatser, möjligheter till utbildning och företagande och välfärdstjänster överallt i Finland, betonar minister Kulmuni.

Regionstadsprogrammet betonar frivillig utveckling och partnerskap

Enligt det regionstadsprogram som utarbetades under förra regeringsperioden utgör utnyttjande av existerande verktyg, dvs. frivillig utveckling en stark grund för regionstädernas aktiviteter. Det behövs partnerskap, verktyg och resurser.

Vid genomförandet av regionstadsprogrammet utnyttjas existerande verktyg. Finansieringen av regionutvecklingen riktas i huvudsak till främjande av näringar och sysselsättning. Städerna måste också bidra med egen finansiering i projekten. 

– Vi måste aktivt skapa nya sätt för att sörja för en hållbar regionutveckling. Vi åstadkommer både kontinuitet och effekter i regionstadsarbetet när programmet genomförs åren 2020–2022, betonar minister Kulmuni.

Genomförandet av regionstadsprogrammet inleddes onsdagen den 28 augusti 2019 vid ett regionstadsforum som näringsminister Kulmuni sammankallat. Vid regionstadsforumet diskuterades den regionstadsutredning som utarbetades under förra regeringsperioden samt det regionstadsprogram som beretts utifrån utredningen.

Ytterligare information

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213

Tillbaka till toppen