Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Paketet för ren energi diskuteras på rådsmötet i Bryssel 27.2

Arbets- och näringsministeriet
24.2.2017 10.48
Pressmeddelande

EU:s energiministrar sammanträder i Bryssel den 27 februari 2017. Ministrarna för en allmän debatt om kommissionens paket för ren energi. Rådet för energi får också höra kommissionens meddelande om den andra rapporten om tillståndet i energiunionen samt ordförandelandet Maltas översikter över förordningen om tryggande av gasförsörjningen och situationen i förhandlingarna om förordningen om energimärkning. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Den allmänna debattens tema är paketet Ren energi för alla i Europa, som kommissionen presenterade i slutet av november. Med tanke på debatten har Malta ställt frågor om behandlingen av paketet i olika institutioner samt frågor om regionalt samarbete. Finland lyfter i sina svar upp de viktigaste nationella frågorna, särskilt frågan om hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa i direktivet om förnybar energi och frågan om biodrivmedel.

Behandlingen av de olika förslagen i paketet för ren energi har påbörjats i rådets arbetsgrupp. Malta har som mål att under sitt ordförandeskap färdigställa rådets ståndpunkt om direktivet om energieffektivitet och direktivet om byggnaders energiprestanda med tanke på rådets möte den 26 juni 2017.

Finland stöder strävandena att få paketet behandlat utan dröjsmål. Det handlar dock om en mycket omfattande helhet, sammanlagt 3 500 sidor och åtta olika lagstiftningsförslag, och det finns egentligen inte något tidsmässigt tryck att behandla dem. Med tanke på lagstiftningsförslagens stora betydelse borde en tillräckligt lång tid reserveras för behandling av dem. Lagstiftningsförslagen är kommissionens svar på de utmaningar som EU:s energi- och klimatmål för 2030 innebär, särskilt när det gäller förnybar energi, energieffektivitet och förvaltningsmodellen.

Kommissionen presenterar sitt meddelande av den 1 februari 2017 om den andra rapporten om tillståndet i energiunionen för energiministrarna. Det ska presenteras också för Europeiska rådets möte i mars. Finland betraktar meddelandet som en bra översikt över genomförandet av målen för EU:s energipolitik. Det är viktigt att EU framskrider i verkställandet av energipolitiken och håller på att uppnå de energi- och klimatmål som unionen satt upp för år 2020. Kommissionen granskar årligen framstegen i genomförandet av energiunionens mål.

Kommissionens aktuella meddelande om tillståndet i energiunionen redogör för de viktigaste framsteg som under det gångna året gjorts i var och en av energiunionens dimensioner samt de viktigaste planerna framöver. År 2016 var ett viktigt år med tanke på genomförandet av energiunionen. Visionen om en ramstrategi för energiunioinen omvandlades till konkreta lagstiftningsinitiativ och andra initiativ. Det senaste exemplet på de sistnämnda är paketet ”Ren energi för alla i Europa", som presenterades den 30 november 2016 och som innehåller åtta lagstiftningsförslag och flera rapporter och meddelanden.

Temat för ministrarnas lunchdiskussion är förslaget till en förordning om förvaltningsmodellen. Under lunchen presenterar minister Lintilä på begäran av kommissionen Finlands nya nationella energi- och klimatstrategi.

Ytterligare upplysningar:

Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn 050 431 6518
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 431 7529
Maria Kekki, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 454 6820

Tillbaka till toppen