Hoppa till innehåll

Finland och Indonesien stärker sitt samarbete inom energisektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 9.58
Pressmeddelande

Finland och Indonesien ingick den 24 maj 2022 ett samförståndsavtal inom energisektorn (MOU). Syftet med avtalet är att utveckla ländernas samarbete inom teknik och ekonomi och främja finländska företags inträde på Indonesiens marknad.

Dokumentet undertecknades av statssekreterare Ann-Mari Kemell och generalsekreterare Ego Syahrial från Indonesiens ministerium för energi och naturresurser. I Finland har samförståndsavtalet beretts vid arbets- och näringsministeriet med stöd av utrikesministeriet och Business Finland. 

Finländska företag inom energisektorn har ett starkt intresse för den indonesiska marknaden. Som en stor och växande ekonomi är Indonesien en potentiell samarbetspartner för näringslivet i Finland. Finland har haft ett bilateralt MoU inom energisektorn med Indonesien åren 2015–2020. Ett virtuellt möte mellan näringsminister Mika Lintilä och energi- och naturresursminister Arif Tasrif ordnades i november 2020. De kom då överens om att revidera samförståndsavtalet. 

I det reviderade energisamarbetsprotokollet identifierades gemensamma samarbetsmöjligheter inom områdena för ren energiteknik, såsom bioenergi, väte och cirkulär ekonomi samt energieffektivitet, smarta energilösningar samt forsknings- och utvecklingssamarbete.   

”Finland har ett starkt engagemang för ett mångsidigt och förnyat samarbete på energiområdet med Indonesien. Med detta avtal fortsätter vi samarbetet mellan både myndigheter och energisektorer”, sammanfattade statssekreterare Kemell.

”På energisidan erbjuder finländska företag inte bara enskilda produkter, utan hela lösningar för att öka människors välfärd. Vi kan erbjuda intelligenta och innovativa lösningar som möjliggör en effektiv energianvändning och utnyttjande av förnybara energikällor”, sade Kemell.

Indonesien är en av världens största ekonomier vars energiproduktion fortfarande i hög grad baserar sig på fossila bränslen. I Indonesiens nationella energi- och klimatstrategi fram till 2030 är målet att öka användningen av förnybar energi så att andelen förnybar energi överstiger 50 procent av den slutliga energiförbrukningen i slutet av 2020-talet.

Ytterligare information:
Annukka Saari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7158
Kati Shibutani, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9047
 

Tillbaka till toppen