Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hallitus esittää uutta lakia kilpailurikkomusten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Arbets- och näringsministeriet
19.5.2016 14.04
Tiedote

Hallitus antoi 19.5.2016 eduskunnalle esityksen laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta. Lailla kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista pannaan täytäntöön EU:n asiaa koskeva direktiivi.

Lakia sovelletaan sekä EU:n kilpailusääntöjen että kansallisen kilpailulain kieltojen rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen suomalaisissa tuomioistuimissa.  Esitys selventää ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada täyden korvauksen vahingosta. Esitys selventää myös kilpailuviranomaisen kilpailusääntöjen täytäntöönpanon ja vahingonkorvauskanteiden käsittelyn välistä suhdetta siten, että seuraamusmaksusta vapauttamista koskevan ns. leniency -järjestelmän tehokkuus säilyy.

Hallitus esittää sääntöjä muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, ylihinnan siirtämiseen liittyvistä säännöistä sekä seuraamusmaksusta vapautetun yrityksen yhteisvastuun ja takautumisoikeuden rajauksesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvaustuomioon, korosta, todisteiden esittämisestä, vanhentumisesta sekä sovintoneuvottelun ja sovintoratkaisun vaikutuksista.

Esitys perustuu työryhmävalmisteluun. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 26.12.2016.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi, TEM, p. 029 504 7027

Tillbaka till toppen