Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nästan 60 % av de internationella SMF-företagen tror på bättre konjunkturer och hälften på exportökning

Arbets- och näringsministeriet
26.9.2016 9.30
Pressmeddelande

Närmare 60 procent av de internationella SMF-företagen förväntar sig en förbättring av konjunkturerna under följande år. Också i fråga om omsättning var tillväxtutsikterna ljusare hos internationella SMF-företag än inom den övriga SMF-sektorn. Dessutom förväntar sig cirka hälften av de internationella företagen en ökning av exporten under följande år.

Uppgifterna ovan framgår av publikationen om internationella SMF-företag, Kansainväliset pk-yritykset, som arbets- och näringsministeriet publicerat den 26 september 2016 och som baserar sig på materialet från SMF-företagsbarometern.

− Företags internationalisering och tillväxtbenägenhet har ett nära samband med varandra. Av de internationella SMF-företagen uppgav sig närmare 30 procent vara starkt tillväxtinriktade, medan motsvarande andel bland alla företag var cirka 10 procent, förklarar nationalekonom Samuli Rikama.

Som det framgår redan av namnet koncentrerar sig de internationella företagen på den internationella marknaden där nästan hälften av dessa företag huvudsaklikgen opererar. Internationella SMF-företag bedriver export, kontraktstillverkning, internationell licensiering eller franchising-verksamhet. Företag kan också ha dotterbolag eller samföretag utomlands.

SMF-företagens andel av exporten är i Finland klart mindre än i Danmark eller Sverige. SMF-företagen är dock med tanke på internationaliseringen av företagsverksamheten en viktig grupp av företag med betydande tillväxtpotential. De lanserar också nya produkter eller tjänster och expanderar till nya marknader nästan två gånger oftare än andra SMF-företag.

− Inom alla sektorer är EU-länderna det klart viktigaste målområdet för SMF-företag som inleder internationell verksamhet. Cirka 90 procent av de internationaliserade företagen uppgav att EU-länderna är målområdet för deras verksamhet. Trots handelssanktionerna är Ryssland ett viktigt målland utanför EU-länderna för SMF-företagen, säger Rikama när han beskriver de finländska SMF-företagen.

Av utredningen framgår att SMF-företagen oftast använder sig av Finnveras och Tekes internationaliseringstjänster. Cirka hälften av de internationella SMF-företagen ämnar anlita offentliga internationaliseringstjänster under följande år. Sådana behövs särskilt för finansiering och rådgivning, men också för förvärv av marknadsdata. I stället för traditionella fasta investeringar söker internationella SMF-företag oftare än andra SMF-företag finansiering för mjuka investeringar, såsom utvecklingsprojekt samt personalutbildning och personalens kompetens.

− De internationella SMF-företagen upplevde tillgången till finansiering vara ett problem klart oftare än andra SMF-företag. I fråga om företagsinterna faktorer finns klart mest utvecklingsbehov i försäljningen och marknadsföringen, och i internationella SMF-företag oftare än genomsnittet, berättar nationalekonom Samuli Rikama.

Ytterligare upplysningar:
Samuli Rikama, nationalekonom, ANM, tfn050 592 1757
Esa Tikkanen, utvecklingschef, tfn 029 506 3681

Publikationen Kansainväliset pk-yritykset hittas på adressen www.temtoimialapalvelu.fi. Samuli Rikamas föredrag publiceras som videoupptagning på samma adress senast den 27 september 2016.

Tillbaka till toppen