Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Lintilä och Lindström till Strasbourg under Europaparlamentets sammanträdesvecka

Arbets- och näringsministeriet
12.11.2018 8.33 | Publicerad på svenska 12.11.2018 kl. 14.18
Pressmeddelande

Riktlinjerna för sammanhållningspolitiken under den kommande EU-ramperioden är ett särskilt viktig tema vid de möten som näringsminister Lintilä har. Under sitt besök träffar arbetsminister Lindström bl.a. kommissionär Marianne Thyssen som ansvarar för sysselsättningsfrågorna.

Ministrarna reser till Strasbourg den 12 november 2018. Följande dag har de en gemensam träff med de finländska ledamöterna av Europaparlamentet för att diskutera förberedelserna inför Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Finland är ordförandeland för Europeiska unionens råd i ett halvår från och med ingången av juli 2019.

– Målet är att bygga en helhetsbetonad syn på förutsättningarna för hållbar, smart och inkluderande tillväxt i EU, berättar ministrarna Lintilä och Lindström.

Påverkan inför upprättandet av EU:s kommande budgetram

I slutet av maj publicerade kommissionen nya förordningsförslag för sammanhållningspolitiken. Finland har som mål att säkerställa att sammanhållningspolitikens finansiering fortsätter på en tillräcklig nivå i samtliga regioner och att tyngdpunkten i kohesionspolitiken ska förskjutas i riktning mot ytterligare stöd för EU:s konkurrenskraft och europeiska värden. En särskild fråga är att specialfinansieringen för glesbygden i östra och norra Finland bör fortsätta på minst nuvarande nivå.

– Kommissionens förslag från våren stöder Finlands mål och utgör en god grund för fortsatta förhandlingar mellan EU:s medlemsländer. I Strasbourg ska jag träffa europarlamentariker och vi ska diskutera målen för den kommande perioden, berättar minister Lintilä.

Näringsministerns möten utgör en del av en aktiv kampanj för att utöva påverkan inför upprättandet av EU:s kommande budgetram. Under året har minister Lintiläs program innehållit möten med många kommissionärer samt flera medlemsländers ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken.

Diskussioner kring arbetslivslagstiftningen

Under sitt besök träffar arbetsministern kommissionär Marianne Thyssen som ansvarar för sysselsättningsfrågorna. Ministern diskuterar dessutom de viktigaste öppna lagstiftningsfrågorna med ansvariga rapportörer, dvs. de ledamöter av Europaparlamentet som håller på att sammanställa en rapport om det aktuella ämnet.

Aktuella teman är t.ex. ett direktivförslag som gäller balansen mellan arbete och privatliv samt ett initiativ om att inrätta en europeisk arbetsmyndighet.

– Arbetslivsfrågorna kommer att vara aktuella också under Finlands EU-ordförandeskapsperiod. Sådana teman  som är viktiga ur Finlands synvinkel bl.a. hur bemöta förändringarna i arbetslivet och vilket kunnande som behövs i ett föränderligt arbetsliv.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, ANM, tfn 046 9232 584
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, ANM,  tfn 029 50 48278

Tillbaka till toppen