Hoppa till innehåll

Ministrarna Skinnari och Lintilä deltar i OECD:s ministermöte – teman är återhämtning från coronakrisen på ett hållbart sätt och organisationens framtida prioriteringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2021 11.31 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 14.59
Pressmeddelande

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD håller sitt ministermöte virtuellt den 31 maj–1 juni 2021. Teman för mötet är den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin och OECD:s framtida prioriteringar.

Samtidigt uppmärksammar deltagarna den avgående generalsekreteraren Angel Gurrías 15 års arbete i organisationens ledning och hälsar den nya generalsekreteraren Mathias Cormann välkommen. På mötet representeras Finland av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och näringsminister Mika Lintilä.

Minister Lintilä deltar i mötet den 31 maj. Då kommer diskussionen att handla om vad man lärt sig av coronapandemin och vad medlemsländerna anser vara det viktigaste när det gäller återuppbyggnaden. På mötesagendan står också en diskussion om det internationella samarbetets betydelse och om gemensamma värderingar som ska följas vid genomförandet av återhämtningsprogrammen.  

– För att Finland ska kunna förnya sig krävs att företagens investeringar stärks och att havstångseffekter används vid investeringarna med hjälp av EU:s återhämtningsinstrument RRF. Investeringarna stöder förnyelsen av ekonomin samt en ny slags tillväxt och export. Det är viktigt att beakta både återhämtningen på kort sikt och tillväxten på lång sikt, säger minister Lintilä.

Organisationens framtida prioriteringar diskuteras vid mötet

Minister Skinnari deltar i OECD:s möte den 1 juni. Då förs den första diskussionen under ledning av den nya generalsekreteraren Cormann. Diskussionen gäller medlemsländernas mål och prioriteringar inom OECD och hur de gemensamma värdena kan styra arbetet.

– OECD:s styrka är att den information som organisationen tar fram är faktabaserad, opartisk och av hög kvalitet. Det är viktigt att OECD även i fortsättningen kan erbjuda tillförlitlig och aktuell forskning och rekommendationer som medlemsländerna kan dra nytta av. Det är också viktigt att organisationen kan stödja tillväxten och konkurrenskraften i öppna marknadsekonomier. Under de närmaste åren bör arbetet fokusera på att bromsa klimatförändringen och främja grön tillväxt och digitalisering, konstaterar minister Skinnari.

Ministermötet är OECD:s forum på högsta nivå. I mötet deltar finans-, ekonomi- och utrikeshandelsministrar från organisationens medlems- och partnerländer. Ministermötets andra del, som fokuserar på organisationens nya vision och 60-årsjubileum, ordnas på hösten.

Ytterligare information:

Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 050 478 1387
Johanna Ala-Nikkola, handelsråd, utrikesministeriet, tfn 040 847 2178
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-frågor, internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Tiina Heiskanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 456 0819

Tillbaka till toppen