Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Långtidsarbetslösheten minskade ytterligare i juni

Arbets- och näringsministeriet
24.7.2018 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 272 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 47 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 31 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt, som publicerades den 24 juli 2018.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 100, vilket är 28 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 96 700, dvs. 16 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 7 700 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 38 200. I januari–juni avslutades i genomsnitt 68,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Permitteringarna minskade

I slutet av juni fanns det i hela landet 15 900 permitterade, vilket är 5 400 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 400, vilket är 3 200 färre än i juni i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade 

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 50 100 nya lediga jobb, dvs. 6 000 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 102 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 800 fler än för ett år sedan. 

I slutet av juni deltog 114 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 600 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 99 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 75,5 procent, dvs. 3,0 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 192 000, vilket är 57 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslös att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html 

Ytterligare upplysningar:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, ANM, tfn 029 504 7118

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt: temtyollisyyskatsaus.fi

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner: 
tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via statistikdatabasen Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/ sökvägen Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Tillbaka till toppen