Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Selvitys: Pohjoismaiden ratkaistava työelämän haasteet yhdessä

Arbets- och näringsministeriet
14.6.2016 12.30
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjoismaiden ministerineuvosto tiedottavat

Pohjoismaiden työelämän haasteita ovat muun muassa työntekijöiden koulutus ja osaaminen, työympäristö, maahanmuutto ja tasa-arvo. Pohjoismaiden tulisi löytää ratkaisuja näihin kehittämiskohteisiin yhdessä ja hyödyntää Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden ja pohjoismaisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Näin ehdottaa Tanskan entinen ministeri ja EU-komissaari Poul Nielson, joka on laatinut Pohjoismaiden ministerineuvoston pyynnöstä strategisen selvityksen. Selvitys luovutettiin 14.6.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille, joka on tänä vuonna työelämäalan ministerineuvoston puheenjohtaja. Raportti sisältää 14 ehdotusta työelämän kehittämiseksi pohjoismaisella yhteistyöllä.

- Nielsonin raportista tulee hyvin esiin, että pohjoismaisella työelämällä on yhteiset työmuodot, normit ja arvot. On hyvä, että työelämää on nyt tarkasteltu laajasti pohjoismaisesta näkökulmasta. Pohjoismaiden työelämäalan ministerineuvosto tutustuu raporttiin tarkasti ja käsittelee sitä kokouksessaan marraskuussa, ministeri Lindström sanoo.

Aikuisten osaamista lisättävä

Selvityksen mukaan Pohjoismaiden tulisi hoitaa työelämän haasteita yhdessä. Nielson ehdottaa esimerkiksi, että Pohjoismaiden hallitukset veisivät eteenpäin kaikille pakollista aikuis- ja täydennyskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena olisi pienentää niiden pudokkaiden ryhmää, joilla on haasteita työnteossa esimerkiksi digitalisaation vuoksi.

Nielson ehdottaa myös, että Pohjoismaiden ministerineuvosto kiinnittää enemmän huomiota psyykkiseen työympäristöön. Pohjoismaiden tulisi tutkia mahdollisuutta yhdenmukaistaa alan lainsäädäntöä niin, että psyykkinen työympäristö asetettaisiin oikeudellisesti samaan asemaan fyysisen työympäristön kanssa.

Pohjoismaiden tulisi reagoida maahanmuuttoon vankemmalla panostuksella pohjoismaisten perusarvojen mukaisesti. Nopea työllistyminen on avainasemassa maahanmuuttajien kotoutumisessa ja maahanmuuton muuttamisessa myönteiseksi voimavaraksi. Tasa-arvonäkökulmasta ja eritoten maahanmuuttajanaisten osalta on tärkeää, että näitä arvoja vaalitaan.

Työtä rajaesteiden poistamiseksi on jatkettava edistettäessä yhteispohjoismaisia työmarkkinoita. Lisäksi tasa-arvo tulisi nostaa näkyvämmin esiin kaikilla eri aloilla työelämäyhteistyössä Pohjolassa.

Aktiivisempi ja yhtenäisempi EU-politiikka tarpeen

Selvityksen mukaan tällä hetkellä Pohjoismaat lähinnä reagoivat EU:sta tuleviin aloitteisiin ja sääntöihin. Niiden tulisi sen sijaan luoda aktiivisesti yhteistä politiikkaa ja vaikuttaa EU-prosessien asiasisältöihin.

Tämä tapahtuu lisäämällä ymmärrystä pohjoismaisesta mallista eri EU-instituutioiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Myös Pohjoismaiden yhteistyötä Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kanssa tulisi lisätä.

Selvitys perustuu Nielsonin käymään yli sataan keskusteluun muun muassa ministereiden, kansanedustajien, virkamiesten, tutkijoiden sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa koko Pohjolassa sekä EU:ssa, ILOssa ja OECD:ssä. Kyseessä on kolmas suuri pohjoismainen strategiaselvitys. Raportti on luettavissa Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilla osoitteessa http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4414

Lisätiedot:

Poul Nielson, puh. +45 24 26 14 17, poulnielson(at)gmail.com

hallitusneuvos Lippe Koivuneva, TEM, puh. +358 29 504 9236, lippe.koivuneva(at)tem.fi

vanhempi erityisasiantuntija Ulf Andreasson, Pohjoismainen ministerineuvosto, puh. +45 29 69 29 60, ulan(at)norden.org

Jari Lindström
Tillbaka till toppen