Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Alla aktörer ska samarbeta för att Finland ska få Teslas fabrik

Arbets- och näringsministeriet
14.2.2017 16.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet stöder förläggningen av Teslas fabrik till Finland. Om projektet reali-seras, handlar det om en investering värd flera miljarder euro samt om skapandet av tusentals nya arbetstillfällen i Finland.

− Finpro har utrett nio olika städers möjligheter att fungera som förläggningsort för det fabriksprojekt som Tesla planerar genomföra i Europa. Enligt utredningen finns det flera orter som lämpar sig för etableringsplats, men det slutliga valet träffas naturligtvis av Tesla. Vasa har ett starkt och välfungerande energikluster och på basis av den övergripande prövningen erbjuder Finland Vasa som förläggningsort för fabriken, berättar näringsminister Mika Lintilä.

−Samtliga städer som varit med i utredningen träffades i dag för att skapa sig en gemensam lägesbild och för att komma överens om de fortsatta förberedelserna. Fortsatta förhandlingar med Tesla förs gemensamt av Vasa och Finpros Invest in Finland-enhet. Finpro har kompetens och erfarenhet av att locka liknande investeringar till Finland. Finpro kopplar till projektet den bästa möjliga kompetensen från olika håll i Finland allt enligt vad som krävs av oss för att vi ska vara framgångsrika i den hårda internationella konkurrensen, fortsätter näringsministern.

– Vi publicerar samtidigt ett sammandrag av utredningen. Sammandraget är den del av Finpros utredning som vi kan offentliggöra utan att riskera vår konkurrensposition.

– Nu börjar vi på allvar konkurrera om fabriken. Vi ska arbeta tillsammans för samma mål för att Teslas fabriksprojekt ska förläggas till Finland. Det är fråga om en så stor investering att om den förverkligas kommer fördelarna och verksamheten att utsträcka sig till hela Finland.

Sammandrag av Finpros utredning (på finska)

Presskonferensen i direktsändning och som bandupptagning kan ses på adressen: tem.fi/sv/webbsandningar

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Petri Peltonen, understatssekreterare, ANM, tfn 050 626 63

Mika Lintilä Team Finland
Tillbaka till toppen