Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TVO hakee käyttölupaa Olkiluoto 3:lle

Arbets- och näringsministeriet
14.4.2016 10.08
Tiedote

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) jätti tänään 14.4.2016 valtioneuvolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Olkiluoto 3- ydinvoimalaitosyksikölle. Käyttölupaa haetaan vuoden 2018 alusta vuoden 2038 loppuun.

Lisäksi TVO pyytää lupaa käyttää Olkiluodolla jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja Olkiluoto 3:n toiminnassa tuotettavien ydinjätteiden välivarastointiin vuoden 2018 alusta vuoden 2038 loppuun. Hakemus ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitoksien käyttöä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä halutaan erityisesti varmistua siitä, että laitoksen jatkuva käyttö täyttää asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla on lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. STUK tarkastaa, että laitos on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja että voimalaitoksen henkilökunta on koulutettu laitoksen turvallista käyttämistä varten. Ydinvoimalaitoksen käyttöä ja kunnossapitoa valvotaan koko sen käyttöiän ajan.

Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3:lle rakentamisluvan 17.2.2005. Periaatepäätöksen valtioneuvosto teki TVO:n hankkeesta 17.1.2002 ja eduskunta jätti sen voimaan 24.5.2002.

Lupahakemus on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/olkiluoto_3_n_luvitus/kayttolupahakemus?v_88158=252768#editbar88158

STUK: STUK arvioi Olkiluoto 3:n käyttölupahakemuksen

Lisätiedot
neuvotteleva virkamies Pia Nordberg, TEM, puh. 050 444 9763
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM, puh. 050 462 0788

Tillbaka till toppen