Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Valtion ja kaupunkien sopimus kirittää puhdasta ja älykästä pääkaupunkiseutua

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2016 11.30
Tiedote

Valtio ja pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Lahti ja Uudenmaan liitto allekirjoittivat 24.5.2016 puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja edistävän kasvusopimuksen. Sen tavoitteena on luoda kaupungeista älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijäalue.


Tavoitteena on lisätä yksityisten työpaikkojen määrää älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen alalla, tukea näitä ratkaisuja tarjoavien yritysten tuotekehitystä ja innovaatioiden kaupallistamista sekä viennin ja liikevaihdon kasvua sekä edistää alan innovatiivisia julkisia hankintoja. Tavoitteita ovat myös alueelle suuntautuvien innovaatioiden lisääminen, kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttaminen, sekä kaupunkien ja koko Suomen kansainvälisen maineen ja mielikuvan vahvistaminen älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen huippualueena.

Valtion puolesta sopimuksen allekirjoittivat elinkeinoministeri Olli Rehn, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kaupunkien puolesta allekirjoittajina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunginjohtajat sekä Uudenmaan liiton maakuntajohtaja.

- Tämän sopimuksen myötä otamme käyttöön uudentyyppisen toimintamallin kaupunkien kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan kasvua ja Smart & Clean -alan maailmanluokan läpimurtoja, joilla lisätään pääkaupunkiseudun kansainvälistä vetovoimaa kilpailtaessa osaajista ja investoinneista maailman muiden metropolialueiden kanssa, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Sopimuksen temaattisia painopisteitä ovat liikenne ja liikkuminen, rakentaminen, energia, jäte- ja vesihuolto sekä kuluttajille suunnatut tuotteet ja palvelut. Painopistealueiden edistämistoimissa otetaan huomioon digitalisaatio ja kiertotalous.

- Kaupungit ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä ratkaisuissa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla liikkumista voidaan ohjata joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä uusien palveluiden piiriin. Samalla edistetään uusien palvelumallien ja liiketoiminnan syntymistä ja vastataan entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

- Ilmastonmuutos ja niukkenevat resurssit haastavat uusiin avauksiin niin toimintatapojen uudistamiseksi kuin yhteistyön lisäämiseksi. Pääkaupunkiseudun kaupungeilla ja yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus kehittää aivan uusia ratkaisuja, joille riittää kysyntää maailmanlaajuisesti, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Pääkaupunkiseudun kasvusopimus on osa hallitusohjelman kilpailukykykärkihanketta. Valtio solmii kasvusopimukset myös kuuden muun kaupungin ja kahden kasvuvyöhykkeen kanssa. Lisäksi kasvusopimusmenettelyn piirissä on kaksi kaupunkien teemaverkostoa. Tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn vahvistaminen. Sopimukset ovat voimassa vuoden 2018 loppuun saakka.

Sopimusmenettelyn ytimessä on sellaisten strategisten kehittämiskohteiden ja tavoitteiden tunnistaminen, joihin sekä kaupungit että valtio voivat yhdessä sitoutua ja kohdistaa resursseja. TEM:n sopimusten toteutukseen kohdentama rahoitus on alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) määrärahaa, jota on varattu tähän tarkoitukseen noin 15 milj. euroa kaudelle 2016-2018.

Sitra on perustanut pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektia toteuttamaan määräaikaisen säätiön, joka toimii tiiviissä yhteistyössä projektiin osallistuvien kanssa ja vastaa projektin kehittämiskokonaisuuksien koordinoinnista. Säätiön kautta yhteistyöhön sitoutuvat myös yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.

Sitran tiedote (24.5.2016)

Elinkeinoministeri Rehnin puhe pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen allekirjoitustilaisuudessa

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165
ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 3739

maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, puh. 046 922 8946
neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö, p. 029 525 0174

neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 029 534 2759

ylitarkastaja Suvi Anttila, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. 029 534 2019

Tillbaka till toppen