För projekt inom förutsedd strukturomvandling fördelas 16 miljoner euro

Arbets- och näringsministeriet 17.6.2015 14.19
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet tilldelade den 17 juni 2015 NTM-centralerna 16 078 000 euro för projekt inom förutsedd strukturomvandling. Bevillningsfullmakten används i synnerhet för små och medelstora företags (SMF-företag) projekt i hela landet.

- Strukturomvandlingen och dess konsekvenser har under de senaste åren blivit bekanta för många företag och regioner. Med denna finansiering stöder vi företag så att de ska kunna förbättra sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt, så att de i förväg förbereder sig på förändringar som finns inom synhåll eller rentav genomför strukturomvandlingar inom sin bransch, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Finansieringen för förutsedd strukturomvandling siktar till förnyelse i företag och skapande av nya möjligheter till affärsverksamhet, exempelvis genom digitalisering. Finansieringen kan även användas till exempel för projekt som siktar till att förbättra produktiviteten eller för projekt där företaget har som mål att förbättra sin beredskap att möta marknadsfluktuationer genom att utveckla sitt produkturval eller på något annat motsvarande sätt.

- Det räcker inte längre att man reagerar på konsekvenserna av strukturomvandlingen i efterhand. Satsningar måste allt mer riktas så att man ser framtiden an med tillförsikt. Med bevillningsfullmakten för projekt inom förutsedd strukturomvandling vill vi uppmuntra i synnerhet SMF-företag att förnya sig och skapa ny affärsverksamhet, även sådan som avviker från den tidigare verksamheten, betonar minister Lindström.

I statsbudgeten för i år och i tilläggsbudgeten har under statsbidragsmomentet för utveckling av företagsverksamheten (32.30.45) sammanlagt beviljats knappt 41,7 miljoner euro. Av beloppet är tilläggsfullmakten på 20 miljoner euro i tilläggsbudgeten avsett för förutseende förnyelse av näringsstrukturen samt för hantering av strukturomvandlingar. Från momentet har redan fördelats 25,6 miljoner euro genom tidigare beslut. Den oanvända fullmakten på 16 078 000 euro fördelades i dag.

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Heikki Vesa, ANM, tfn 029 506 3674
överinspektör Sirpa Hautala, ANM, tfn 029 506 3684