Fennovoima lämnade ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk samt en utredning om innehav

Arbets- och näringsministeriet 30.6.2015 17.00
Pressmeddelande

Fennovoima Ab lämnade den 30 juni 2015 till arbets- och näringsministeriet en till statsrådet riktad ansökan om tillstånd att uppföra en kärnkraftverksenhet som planerats på udden Hanhikiven niemi i Pyhäjoki. Samtidigt lämnade bolaget en utredning som syftade till att visa att minst 60 procent av bolagets innehav finns hos aktörer som har sin bostadsort eller hemvist i en EU eller EFTA-stat.

Enligt den utredning om innehav som Fennovoima lämnade in i dag är den nya aktieägaren i Voimaosakeyhtiö SF, som är Fennovoimas huvudägare, det kroatiska bolaget Migrit Solarna Energija med nio procents andel av Fennovoima.

- Det ägarunderlag som Fennovoima uppgett är färsk information för arbets- och näringsministeriet. Vi behöver tid för att kontrollera detta och för att säkerställa att villkoret på 60 procents innehav verkligen har uppfyllts, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

- Om detta är fallet, innebär det att projektets inhemska innehav ligger på en sådan nivå som samhällets helhetsintresse förutsätter, på det sätt som den förra regeringen och riksdagen fastställde, fortsätter minister Rehn.

Det är viktigt att visa att det finns tillräckligt med inhemskt innehav, för att arbets- och näringsministeriet som ansvarig myndighet ska fortsätta behandla bolagets ansökan om tillstånd att uppföra kärnanläggning i den ordning som anges i kärnenergilagen. I detta fall bedöms det att behandlingen av ansökan i sin helhet tar minst två år.

- Arbets- och näringsministeriet använder den tid som behövs för att utreda det kroatiska bolagets innehav och övriga uppgifter om det. Om arbets- och näringsministeriet efter utredningen konstaterar att villkoret om innehav inte uppfylls, kommer ministeriet att förelägga statsrådet förslaget att ansökan om tillstånd att uppföra kärnanläggning ska avslås utan annan fortsatt behandling av ansökan, säger minister Rehn. 

Fennovoimas ansökan i nätet: https://www.tem.fi/energia/ydinenergia/hanhikivi_1_n_luvitus

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788