Global Cleantech Summit 2015: Anil K. Gupta: "Problemen är globala, lösningar kan hittas genom samarbete"

Arbets- och näringsministeriet 27.5.2015 9.35
Pressmeddelande

Global Cleantech Summit 2015, som arrangeras i Helsingfors i september, erbjuder ett internationellt diskussions- och innovationsforum kring globala utmaningar: Hur ska man begränsa konsekvenserna av klimatförändringen och lösa de ökande miljöproblemen med hjälp av lösningar inom ren teknik?

Vid toppmötet samlas såväl företag inom branschen, politiska beslutsfattare, forskare, investerare som finansiärer kring temat ren teknik. Evenemanget belyser temat ur olika synvinklar och ger tillfälle att knyta företagskontakter kring nordiska lösningar och framgångshistorier.

- Kina och Indien är världens snabbast växande ekonomier, men tillväxten har fört med sig även betungande miljöutmaningar. Många finländska företag har sett en möjlighet i detta, och tagit vara på möjligheten. Framtidens framgångshistorier skapas i dag, kanske tar dessa sin början i Helsingfors, kommenterar en av huvudtalarna vid toppmötet Anil K. Gupta.

Anil K. Gupta är en av världens ledande strategi- och globaliseringsexperter, som Thinkers50 har valt till en av de 50 mest inflytelserika tänkare i världen. I sina framföranden behandlar Gupta Kinas och Indiens ökande miljöutmaningar och de möjligheter som dessa öppnar för cleantech.

Global Cleantech Summit 2015 samlar framtida affärsverksamhetsmöjligheter

På olika håll i världen finns det otaliga exempel på företag som inom sina kompetensområden kunnat erbjuda konkreta, kommersiella lösningar på vår tids stora miljöutmaningar. Finländska företag är kända för sitt breda utbud av lösningar kring ren teknik: Det finns teknik för förnybar energi, nya material, energieffektiva system och tjänster för såväl industrin, byggnaderna som fartygen, metoder för vattenåtervinning samt meteorologiska stationer. De nyare innovationerna inbegriper biodrivmedelsanläggningar, anläggningar som tillverkar produkter och energi av avfall, robotar som sorterar avfall, komponenter och maskiner för tillvaratagande av vind- och solenergin, smarta elnät, rening av inomhusluften, energieffektiv belysning samt nya trafik- och transportlösningar.

Cleantech är ett av de affärsverksamhetsområden som växer snabbast i Finland. Finland har visat att man kan vara framgångsrik inom branschen också utan en stor hemmamarknad. Cleantech-affärsverksamheten sysselsätter 50 000 människor i Finland, och det förväntas uppkomma 40 000 nya arbetsplatser inom branschen fram till år 2020.

 ? Det är en väldigt hög siffra när det är fråga om ett land som har drygt 5 miljoner invånare. Man kan helt konkret lära sig mycket av finländska smarta lösningar, vare sig det är fråga om lösningar som gäller trafiken, kretsloppsekonomin eller det flexibla elnätet, berättar Antti Peltomäki, vice generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW). Peltomäki föreläser om återhämtning i den europeiska industrin under konferensdagen den 9 september.  

Toppmötet äger rum den 8 september och där diskuteras globala förändringar, värdekedjor och samarbete i fråga om affärsverksamhet. Under konferensdagen den 9 september fortsätter diskussionen ur olika synvinklar, med fokus på industrins globala transformation och arbetsfördelning, nyckelteknologier, framtidens smarta trafiklösningar och ger en översikt över framgångshistorier inom cleantech. Den sista evenemangsdagen, dvs. den 10 september, koncentrerar man sig på cleantech-innovationer inom utvinningsindustrin och utmaningarna för den arktiska regionen.

Den 10 september har konferensdeltagarna en möjlighet att sätta sig närmare in i införandet av ren teknik, eftersom Helsingfors med omnejd erbjuder många alternativ till företagsbesök. I Helsingfors kan konferensdeltagarna välja mellan besök på ställen för smart boende eller blå ren teknik. På ett litet längre avstånd från Helsingfors kan man se hur avfall försvinner. Ett besök i närheten av den ryska gränsen leder besökaren in i biobaserade ämnens värld.

Global Cleantech Summit 2015 arrangeras i Helsingfors 8-10.9.2015. Syftet med mötet är att inleda ömsesidiga färdplaner för intressegrupper och skapa samarbetsrelationer på internationell nivå. Evenemanget samordnas av statsrådets strategiska program för cleantech tillsammans med Finlands främsta cleantech-aktörer.

Ytterligare upplysningar:

 Kaisu Annala, strategidirektör, cleantech, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 383 6109, [email protected]

Mikko Myller, informatör, arbets- och näringsministeriet, tfn+358 29 50 48054, [email protected]


www.globalcleantechsummit.fi

Deltagande i tankesmedjan: www.fountainpark.fi/globalcleantech