Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tillväxt och jämlikhet betonas i regionutvecklingen

Arbets- och näringsministeriet
25.2.2016 13.20
Pressmeddelande
Regeringen fattade den 25 februari 2016 beslut om prioriteringarna i regionutvecklingen 2016-2019. Prioriteringarna är tillväxt genom förnyelse, livskraft från nätverksbaserade regioner och välfärd genom partnerskap.

- Prioriteringarna stöder genomförandet av regeringens spetsprojekt. Det är viktigt att man i spetsprojekten och de åtgärder som ingår i dem tar hänsyn till regionernas styrkor och särdrag samt samordnar olika förvaltningsområdens åtgärder så väl som möjligt. Utvecklandet av bioekonomin är ett bra exempel på var det behövs friktionsfritt samarbete mellan olika aktörer, understryker näringsminister Olli Rehn.

Regeringens mål är att lyfta landets ekonomi och föra in den på en hållbar tillväxtväg genom att utnyttja hela Finlands resurser. I uppbyggandet av Finlands konkurrenskraft är det också viktigt att trygga människornas välfärd. Målet är att det finns jämlik service och förutsättningar för att leva i hela landet även i framtiden.  

- Regeringen ser på Finland som helhet och beaktar de olika regionernas styrkor. I regionutvecklingsbeslutet har man lyft fram de saker som är centrala för regionutvecklingen, såsom tillgänglighet, stödjande av förnyelse i företagen och samarbetsnätverk, konstaterar minister Rehn.

Prioriteringarna stöder landskapsreformen

Regionutvecklingsbeslutet innehåller inte lösningar som anknyter till social- och hälsovårdsreformen eller landskapsreformen. De prioriteringar som lyfts fram i beslutet är väsentliga oberoende av vilka de exakta riktlinjerna blir i fråga om landskapsreformen.

För övervakningen av genomförandet av beslutet som helhet svarar arbets- och näringsministeriet i samarbete med de övriga förvaltningsområdena. Den delegation för förnyelse i regionerna som tillsatts av statsrådet övervakar regelbundet genomförandet av målen och de olika förvaltningsområdenas åtgärder.

Beslutet förutsätts av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Det har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet i samverkan med ministerierna, landskapsförbunden och andra parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen.


Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Mari Anttikoski, utvecklingsdirektör, tfn 029 506 4916
Tillbaka till toppen