Hoppa till innehåll

Valtiontuki-ilmoitus EU:n komissiolle Suomessa toteutetusta merenkulun tukiohjelmasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2020 16.44
Tiedote
Kuvituskuva. Kuvassa etualalla rahtisataman konttikenttä ja taustalla merelle lähtevä rahtilaiva.

Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut Euroopan komissiolle 11.9.2020 valtiontuki-ilmoituksen keväällä ja kesällä Suomessa toteutetusta merenkulun tukiohjelmasta. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastasi Huoltovarmuuskeskus.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi käyttöönotettujen matkustus- ja muiden rajoitusten myötä erityisesti matkustaja-alusten tilanne vaikeutui erittäin nopeasti. Tukiohjelman avulla turvattiin merikuljetusten häiriötön jatkuminen Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisimmillä reiteillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat käyneet jo ennen valtiontuki-ilmoituksen jättämistä aiheesta epävirallisia keskusteluja komission kanssa. Käynnistetyn ilmoitusmenettelyn tavoitteena on saada täysi oikeusvarmuus tukijärjestelmän EU-oikeuden mukaisuudesta ja komission virallinen hyväksyntä tuelle.

Tausta

Euroopan komissio valvoo valtiontukisääntöjen noudattamista Euroopan unionissa. Komissio on kevään kesän aikana hyväksynyt merkittäviä joustoja sääntöihin, jotta koronapandemian aiheuttamia kielteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Komissio on myös antanut jäsenvaltioille ohjeistusta siitä, miten EU-maat voivat turvata julkisen palvelun velvoitteen täyttämiseen kohdennetun valtiontuen avulla merenkulun toimivuutta. Myös Huoltovarmuuskeskuksen korvausmalli on perustunut varustamoille annettuun julkisen palvelun velvoitteeseen ja sen täyttämisestä aiheutuneiden tappioiden kattamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Huoltovarmuuskeskus ovat käyneet kevään ja kesän aikana komission kanssa epävirallisia keskusteluja merenkulun tukiohjelman yhteensopivuudesta EU-oikeuden ja erityisesti koronapandemian takia joustavoitettujen sääntöjen kanssa. Käydyn keskustelun perusteella on aloitettu ilmoitusmenettely, jonka tavoitteena on saada komission muodollinen hyväksyntä tuelle.

Lisätiedot

kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, puh. 029 504 7026 tai sposti [email protected]

lakimies Sami Hartikainen, Huoltovarmuuskeskus, puh. 0295 051 118 tai sposti [email protected]
 

Tillbaka till toppen