Hoppa till innehåll

EU:s budgetram och den globala ekonomin behandlades under näringsminister Lintiläs besök i Tyskland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2018 15.26 | Publicerad på svenska 16.4.2018 kl. 14.37
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä träffade Tysklands nyvalda ekonomi- och energiminister Peter Altmaier i Berlin den 13 april. Ministrarna diskuterade den internationella handelspolitiken, EU:s fleråriga budgetram och i synnerhet de sammanhållningspolitiska medlen.

Ministrarna Altmaier och Lintilä är eniga om det oroväckande läget inom världshandeln. Båda länderna har lidit av följderna av finanskrisen och har nu lyckats få sin ekonomi i balans. Ett handelskrig skulle vara ödesdigert för utvecklingen för både Finlands och Tysklands ekonomi. Ministrarna hade samma syn på EU:s roll. EU bör starkt försvara en frihandel som baserar sig på regler.

– Vi diskuterade länge om följande G20-möte kunde vara ett lämpligt forum för att försöka finna en lösning för att trygga frihandeln. EU borde samordna en gemensam riktlinje i denna fråga, och jag sade att Finland är berett att jobba aktivt för detta i samarbete med Tyskland, konstaterar minister Lintilä.

Finland och Tyskland har gemensamma mål för den fortsatta sammanhållningspolitiken

Ministrarna diskuterade den följande fleråriga budgetramen för EU och i synnerhet sammanhållningspolitikens framtid.  Ministrarna var eniga om att sammanhållningspolitiken bör fortsätta inom hela unionens område och att den i fortsättningen ännu bättre måste stödja Europas konkurrenskraft i förhållande till Förenta staterna och Asien.

– Sammanhållningspolitiken bör ses som ett modernt verktyg för att öka kunnande, innovationer och ekonomisk konkurrenskraft. Finland och Tyskland har ett gemensamt intresse här. Det är framför allt fråga om att använda finansieringen effektivare än i nuläget, påminner minister Lintilä.

Näringsministerns resa var en del av en aktiv kampanj för att utöva påverkan inför upprättandet av EU:s kommande budgetram. I minister Lintiläs program under våren ingår möten med inalles sex kommissionärer samt ministrar från flera medlemsländer. Kanslichef Gustafsson har dessutom besökt fyra huvudstäder (Berlin, Paris, Bryssel, Haag) och presenterat Finlands ståndpunkter.

I ministerns program ingick dessutom ett besök på forskningscentret German Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI) och ett möte med tf. verkställande direktören för förbundet för industri- och handelskamrarna i Tyskland Volker Treier.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, tfn  046 923 2584

Tillbaka till toppen