Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna med ansvar för EU:s regional- och strukturpolitik diskuterar kommissionens investeringsinitiativ

Arbets- och näringsministeriet
26.3.2020 13.05 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 10.11
Pressmeddelande

De ministrar som ansvarar för EU:s regional- och strukturpolitik håller fredagen den 27 mars 2020 en informell videokonferens. Under konferensen diskuteras situationen i medlemsstaterna och unionens åtgärder för att lindra effekterna av coronaviruset. Från Finland deltar statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Coronaviruset har betydande negativa effekter för EU-ländernas ekonomi, företag och arbetstagare. Som en snabb lösning lade Europeiska kommissionen den 13 mars fram ett investeringsinitiativ. Syftet med initiativet är att avhjälpa det underskott i de offentliga finanserna som coronaepidemin orsakar medlemsstaterna. 

– Vi betraktar de framlagda förslagen som positiva åtgärder som vidtas i rätt tid, och vi framhåller vikten av ett snabbt genomförande av åtgärderna i medlemsstaterna, konstaterar statssekreterare Kimmo Tiilikainen.

Kommissionen föreslår att 37 miljarder euro av anslagen för sammanhållningspolitiken ska anvisas för bekämpning av coronaviruskrisen. Som en första lösning föreslår kommissionen att medlemsstaterna ska få behålla den oanvända förfinansiering på 8 miljarder euro som betalades 2019. Dessutom kommer tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond att utvidgas till att också omfatta folkhälsokrisen. Kommissionen föreslår för detta år ett tilläggsanslag på 50 miljoner euro för att täcka de förskott som betalas till medlemsstaterna.

Under videokonferensen diskuterar ministrarna ländernas nationella planer och önskemålen när det gäller kommissionens stöd för genomförande av åtgärderna.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 937
Eliisa Hujala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 949

Tillbaka till toppen