Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

EU:s energiministrar diskuterar framtiden för energisystemet i Luxemburg

Arbets- och näringsministeriet
24.6.2019 15.59
Pressmeddelande

Energirådets sista möte under Rumäniens ordförandeskap ordnas den 25 juni 2019 i Luxemburg. På mötet representeras Finland av näringsminister Katri Kulmuni.

Ministrarna diskuterar rådets slutsatser om framtiden för EU:s energisystem samt yttre förbindelser på energiområdet. Dessutom presenterar kommissionen de landsspecifika rekommendationerna för de nationella utkasten till energi- och klimatplaner. I slutet av mötet presenterar minister Kulmuni programmet för Finlands ordförandeskap, som inleds den 1 juli, i synnerhet beträffande energiområdet.

Rådet har för avsikt att anta de slutsatser om energisystemets framtid som Rumänien utarbetat i egenskap av ordförandeland. Dessa har som mål att utveckla EU:s energisystem så att uppnåendet av målen för den pågående energiomställningen och EU:s energi- och klimatmål för 2030 säkerställs.

Med hjälp av de tre helheterna i slutsatserna  främjas 1) utvecklingen av tillförlitliga och kostnadseffektiva energinät, 2) utvecklingen och införandet av innovativ teknik samt 3) kombination av olika energianvändningssektorer (sector coupling).

Finland kan godkänna rådets slutsatser, eftersom det är bra att framtiden för det europeiska energisystemet granskas på ett övergripande sätt med beaktande av investeringsbehov, infrastrukturutveckling samt innovativa lösningar och innovativ teknik.

Energiministrarna ska också diskutera EU:s yttre förbindelser på energiområdet. I det bakgrundsdokument som Rumänien delat ut presenteras fyra frågor till stöd för diskussionen. Ministrarna har för avsikt att diskutera olika samarbetsformer mellan EU och USA, EastMed-gasledningsprojektet, Kinas sidenvägsinvesteringsprogram, dvs. One belt and road-projektet, och strategin för EU:s Euroasien-förbindelse. Diskussion önskas också om de europeiska energibolagens roll i utvecklingen av energimarknaden i Afrika, i synnerhet när det gäller förnybar energi och naturgas.

I samband med mötets övriga ärenden presenterar kommissionen det meddelande och de rekommendationer som den offentliggjorde den 18 juni. Dessa gäller de utkast till nationella energi- och klimatplaner (NECP) som medlemsstaterna lämnat till kommissionen. I enlighet med förordningen om styrningsmodell i EU:s paket för ren energi följer kommissionen med hjälp av medlemsstaternas planer genomförandet av EU:s energi- och klimatmål för 2030 och huruvida medlemsstaternas åtgärder är tillräckliga. Utifrån de kommentarer som kommissionen nu gett ska medlemsstaterna lämna sina finslipade planer till kommissionen före utgången av året. Finland ska främja denna diskussion under sitt ordförandeskap, och avsikten är också att diskutera de nationella planerna på energiministrarnas möte den 24 september.

I slutet av mötet presenterar näringsminister Katri Kulmuni programmet för Finlands ordförandeskap, som inleds den 1 juli, i synnerhet beträffande energiområdet. Under sitt ordförandeskap främjar Finland bland annat finslipningen av de nationella energi- och klimatplanerna och lyfter fram energisektorns, i synnerhet den innovativa energiteknikens roll i stävjandet av klimatförändringen. Dessutom ordnar Finland den 13–15 november SET-Plan-konferensen om energiteknik i Helsingfors. Utöver septembermötet ordnas också ett andra möte för energirådet den 4 december i Bryssel.

Ytterligare upplysningar:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), ANM, tfn +358 50 431 8015
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn +358 50 331 5309
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 50 396 3328 (NECP)
Katja Tuokko, sakkunnig, ANM, tfn +358 50 465 5533 (EU-samordning)
Mauri Vieru, kommunikationsexpert, tfn +358 50 431 6519
Sanna Ek-Husson, specialsakkunnig, UM/EUE, Bryssel tfn +32 470 206178
Eeva Laavakari, informatör, UM/EUE, Bryssel, tfn +32 473 531 340

Tillbaka till toppen