Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Följande ansökningsomgång för EU:s innovationsfond ordnas på hösten – rådgivning finns tillgänglig för projektberedning

Arbets- och näringsministeriet
8.7.2021 13.47
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har informerat medlemsländerna om innovationsfondens kommande ansökningsomgångar och om fjolårets ansökningar. Ytterligare har Europeiska investeringsbanken (EIB) skapat en rådgivningstjänst som ger omedelbar hjälp med att förbereda energiinvesteringar.

Europeiska kommissionen planerar som bäst fondens nya ansökningsomgångar.  Ansökan om finansiering för stora projekt kommer sannolikt att pågå från den 26 oktober 2021 fram till våren 2022. Preliminärt uppgår finansieringen till cirka 1,3 – 1,5 miljarder euro. Nästa ansökningsomgång för små projekt inleds i mars 2022. Finansiering beviljas till ett belopp av 100 miljoner euro. 

Särskilt ansökan om finansiering för stora projekt har väckt stort intresse och kommissionen kommer att rikta resurser särskilt till dem. Kommissionen vill också påskynda beslutsprocessen så att höstens ansökan sker i en fas och besluten fattas redan i juli 2022. Ansökningskriterierna förblir i huvudsak oförändrade. 

Beslut om ansökningar från i höstas fattas inom kort 

Beslut om de första ansökningarna om finansiering för stora och små projekt från hösten 2020 kommer att fattas inom de närmaste veckorna. De utvalda sökandena kallas till EU:s stödbeslutsförhandlingar. 

Också medlemsländernas myndigheter informeras om de planerade projekten som går vidare till förhandlingarna om stödbeslut.

Rådgivningstjänsten hjälper med planerna om finansieringsberättigade energiinvesteringar 

Europeiska investeringsbanken har skapat en ny rådgivningstjänst som hjälper till att planera finansieringslämpliga energiinvesteringar. Det är möjligt att bli rådgivningstjänstens kund omgående. 

Att anlita rådgivningstjänsten förutsätter inte att man lämnar in en ansökan till innovationsfonden. 
Ungefär 60 företag kommer förmodligen att väljas till föremål för rådgivningen som är gratis. Kontaktpersonen för rådgivningstjänsten vid EIB är Catherine Bender (c.bender(at)eib.org).

Mer information om EU:s Innovationsfond och ansökningar om stora och små projekt finns på kommissionens webbplats för Innovationsfond. Mer information om höst ansökningsprocessen kommer att finnas på webbplatsen senare.

Ytterligare information:
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, ANM, tfn 029 504 7054
Timo Ritonummi, industriråd, ANM, tfn 029 506 4798
 

Tillbaka till toppen