Hyppää sisältöön

EU:n Innovaatiorahaston seuraava haku syksyllä – neuvontaa saatavilla hankevalmisteluun

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 13.47
Tiedote

Euroopan komissio on informoinut jäsenvaltioita EU:n Innovaatiorahaston seuraavista hakukierroksista ja viime vuoden hakujen tilanteesta. Lisäksi Euroopan investointipankki (EIB) on luonut neuvontatoiminnon, josta on saatavissa välitöntä apua energiainvestointien valmisteluun.

Innovaatiorahastosta rahoitetaan läpimurtoteknologioita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin toimialoihin, energian varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin. Sillä vauhditetaan vihreää elpymistä luomalla paikallisesti puhtaisiin teknologioihin liittyviä uusia työpaikkoja, tasoittamalla tietä ilmastoneutraaliudelle ja vahvistamalla Euroopan teknologista johtoasemaa maailmanlaajuisesti.

Euroopan komissio valmistelee Innovaatiorahaston seuraavia hakuja. Suurten hankkeiden rahoitukseen suunnattu haku avattaneen 26.10.2021 jatkuen kevääseen 2022 asti. Rahoitusta on tarjolla alustavasti noin 1,3–1,5 miljardia euroa. Pienten hankkeiden seuraava haku avataan maaliskuussa 2022. Rahoitusta on saatavilla alustavasti 100 miljoonaa euroa. 

Erityisesti rahaston suurten hankkeiden haku on herättänyt paljon mielenkiintoa, joten komissio suuntaa resursseja erityisesti niihin. Komissio myös pyrkii nopeuttaman päätöksentekoprosessia siten, että syksyn haku on yksivaiheinen, ja päätökset tehdään jo heinäkuussa 2022. Komissio pyrkii pitämään hakuvaatimukset pääosin ennallaan. 

Viime syksynä avattujen hakujen päätöksiä luvassa lähiaikoina 

Ensimmäisten, syksyllä 2020 avattujen suurten ja pienten hankkeiden hakukierrosten päätöksiä on luvassa lähiviikkoina. Valitut hakijat kutsutaan EU:n tukipäätösneuvotteluihin. 

Myös jäsenvaltioiden viranomaisia informoidaan jäsenmaan alueella valmistelluista hankkeista, joiden kanssa edetään tukipäätösneuvotteluihin.

Neuvontapalvelu avustamaan energiainvestointien suunnittelua rahoituskelpoisiksi

Euroopan investointipankki on luonut uuden neuvontapalvelun, joka avustaa energiainvestointien suunnittelussa rahoituskelpoisiksi. Neuvontapalvelun asiakkaaksi voi hakeutua välittömästi. 

Neuvontapalvelun vastaanottaminen ei edellytä hakemuksen jättämistä Innovaatiorahastoon. 
Neuvonnan kohteeksi valittaneen noin 60 yritystä. Neuvonta on maksutonta. Neuvontapalvelun kontaktihenkilö EIB:ssä on Catherine Bender (c.bender(at)eib.org).

Lisätietoja EU:n Innovaatiorahastosta sekä suurten ja pienten hankkeiden hauista saa komission Innovaatiorahasto-sivustolta. Sivulla myös tuoretta tietoa syksyn suurten hankkeiden. *Muokattu 12.7.20201*

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. 029 504 7054
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM, puh. 029 506 4798
 

 
Sivun alkuun