Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Jaana Avolahti utsedd till verkställande direktör för Statens kärnavfallshanteringsfond

Arbets- och näringsministeriet
18.8.2016 13.21
Pressmeddelande

Regeringen har den 18 augusti 2016 utnämnt konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti vid arbets- och näringsministeriet till verkställande direktör för Statens kärnavfallshanteringsfond.

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att samla in, förvara och på ett tryggt sätt placera de medel som man i framtiden kommer att behöva för att sörja för kärnavfallet. På så sätt har samhället en ekonomisk garanti för att kärnavfallshanteringen ska kunna ombesörjas i alla förhållanden.  Fonden sörjer också för indrivningen av avgifter enligt kärnenergilagen och för utdelningen av samlade medel årligen till forskningsprojekt på områdena kärnsäkerhet och kärnavfallshantering.

Avolahti sköter uppgiften som verkställande direktör för kärnavfallshanteringsfonden vid sidan av sin egen tjänst. Fondens tillgångar uppgår till cirka 2,5 miljarder euro.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4836
 

Tillbaka till toppen