Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Konkurrenskraftsministrarna diskuterar delningsekonomi

Arbets- och näringsministeriet
28.9.2016 13.55
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 29 september 2016. Vid mötet representeras Finland av Minna Kivimäki, ställföreträdare för Finlands ständiga representant.

Konkurrenskraftsministrarna för en riktlinjedebatt om delningsekonomin utifrån en europeisk handlingsplan som kommissionen presenterar. Enligt Finlands syn innebär delningsekonomin många möjligheter för såväl medborgare, konsumenter och nystartade företag som andra innovativa företag. Det är viktigt att det skapas klarhet i de lagstiftningsmässiga ramarna kring delningsekonomin. På detta sätt kan utvecklingen av delningsekonomi och fördelarna med den främjas.

Vid konkurrenskraftsrådets möte undertecknas ett gemensamt initiativ om standardisering. Initiativet har karaktären av en politisk viljeyttring som presenterar en vision om europeisk standardisering. Målet är att påskynda och prioritera utarbetandet av standarder. Vid mötet diskuteras dessutom de utmaningar som stålindustrin står inför och ikraftträdandet av det gemensamma patentet. Av de aktuella frågorna inom realekonomin diskuteras tillgången till finansiering för nystartade företag och tillväxtföretag.

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, överinspektör, ANM, tfn 029 504 8267

Tillbaka till toppen