Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä: Finland behöver ett program för att främja ägande

Arbets- och näringsministeriet
22.11.2018 9.30
Pressmeddelande

Vi behöver under följande valperiod ett program för att främja ägande, underströk näringsminister Mika Lintilä när han talade vid evenemanget Sijoitus–Invest den 22 november 2018.

– Finland har under denna valperiod åter nått tillväxt. Vi har brutit den nedåtgående spiral som tärde på vår välfärd. Osäkerheterna i världsekonomin kan vi inte påverka. De inhemska faktorerna för att behålla vår tillväxt kan vi dock inverka på. Därför behöver vi under följande valperiod ett program för att främja ägande, underströk näringsminister Mika Lintilä när han talade vid evenemanget Sijoitus–Invest den 22 november 2018.

Den nuvarande regeringen har på många sätt arbetat för att stödja ägande.

– Bland annat har vi lindrat arvsskatten och stött ägarväxlingar i företag. Skapandet av ett aktiesparkonto är en av våra åtgärder för att främja det inhemska ägandet. Den regeringsproposition som är under beredning ger en klar signal. Vi vill göra det lättare för hushåll att investera i börsnoterade bolags aktier.

I ägarskapsprogrammet ska ägande behandlas på ett heltäckande sätt

– I ägarskapsprogrammet bör ägande behandlas på ett heltäckande sätt. Det bör innefatta bland annat finansiering för tillväxtföretag, stöd för ägarväxlingar samt statens ägarstyrning.

Som en akut fråga lyfte ministern fram den allt äldre företagarkåren.

– Under det följande årtiondet står nästan 50 000 företag inför en ägarväxling på grund av företagarens höga ålder. Jag anser att det är viktigt att säkerställa verksamhetens kontinuitet så att vi kan behålla arbetstillfällen och påskynda företagens tillväxt. Företagens framtidsutsikter och deras vilja till moderniseringar och förnyelse hänger samman, betonade minister Lintilä.

Ministerns tal vid evenemanget Sijoitus–Invest (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 463 9929

Tillbaka till toppen