Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Oleskeluluvan saaneiden kotoutumista vauhditetaan

Arbets- och näringsministeriet
13.4.2016 14.28
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö vauhdittaa oleskeluluvan saaneiden siirtymistä vastaanottokeskuksesta alueen kuntiin ja tarvittaessa työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaiksi. Lisäksi kotoutumiskoulutusta uudistetaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille on jaettu koulutukseen 20 miljoonaa euroa lisärahaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti ELY-keskuksia ja TE-toimistoja maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluista ja päätti rahanjaosta 13.4.2016. Ohjeistuksen tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli kotoutumisen alkuvaiheeseen. On odotettavissa, että yli 10 000 turvapaikanhakijaa saa oleskeluluvan, muuttaa kuntiin ja tulee TE-toimiston palveluiden piiriin tänä vuonna.

Oleskeluluvan saaneet ohjataan ELY-alueen kuntiin

Tavoitteena on, että oleskeluluvan saavat asettuisivat pääsääntöisesti sen ELY-alueen kuntiin, jossa vastaanottokeskus sijaitsee. Kun oleskeluluvan saaneet asettuvat ympäri Suomen, heille pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin alkuvaiheen palvelut. ELY-keskukset vastaavat alueillaan kuntiin ohjaamisesta.

Vastaanottokeskuksesta kuntaan ja TE-palveluihin siirtymisen tulisi tapahtua samanaikaisesti, mikä on uusi toimintatapa. Oleskeluluvan saanut voi rekisteröityä TE-toimiston asiakkaaksi jo vastaanottokeskuksessa. TE-toimisto pyrkii ottamaan oleskeluluvan saaneen lähtökohdat huomioon niin, että henkilö ohjataan sinne, missä on sopivaa työtä tai koulutusta tarjolla.

Uudet koulutusmallit heti käyttöön

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Opetushallitus valmistelivat maaliskuussa kotoutumiskoulutuksen uudet, vaihtoehtoiset toteutusmallit. Niiden mukaan koulutus on entistä joustavampaa ja yksilöllisempää. Koulutuksen on tarkoitus nykyistä vahvemmin tukea maahanmuuttajalla jo olevaa osaamista.

Kotoutumista nopeuttaa, että oleskeluluvan saanut voi aloittaa kotoutumiskoulutuksen orientoivalla jaksolla jo vastaanottokeskuksessa. Tämän jälkeen koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan jopa pääosin ammatillisesti suuntautuneena koulutuksena, jolloin kielen ja yhteiskuntatietouden opiskelu tapahtuu koulutuksen lomassa.

ELY-keskukset ja TE-toimistot alkavat välittömästi soveltaa kotoutumiskoulutuksen uusia toimintamalleja koulutuksen hankinnassa. Tämä kannustaa koulutuspalvelujen tuottajia kehittämään uusia, joustavampia koulutusmalleja.

Kotoutumiskoulutukseen 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta

Työ- ja elinkeinoministeriö jakoi ELY-keskuksille kotoutumiskoulutukseen yhteensä 20 miljoonaa euroa seuraavasti:

Uusimaa     7 540 000
Varsinais-Suomi     1 370 000
Satakunta     480 000
Häme     1 270 000
Pirkanmaa     1 580 000
Kaakkois-Suomi     1 230 000
Etelä-Savo     340 000
Pohjois-Savo     510 000
Pohjois-Karjala     440 000
Keski-Suomi     940 000
Etelä-Pohjanmaa     500 000
Pohjanmaa     1 200 000
Pohjois-Pohjanmaa     1 300 000
Kainuu     300 000
Lappi     1 000 000

Nyt jaetut rahat ovat osa vuosittaisia työllisyysmäärärahoja, joista suurin osa jaettiin tammikuussa 2016. Osa kotoutumiskoulutukseen käytettävistä rahoista jätettiin silloin jakamatta, koska ei ollut selvää, miten pakolaiset sijoittuvat alueille.

ELY-keskuksille ja TE-toimistoille suunnatut kirjeet ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla tiedotteen liitteenä. Lisätietoja kotoutumiskoulutuksen uusista toteutusmalleista on Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa http://oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus

Lisätiedot:
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, puh. 029 504 7112
kehittämispäällikkö Tarja Rantala, TEM, puh. 029 50 47101
neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, TEM, puh. 029 504 9068

Ohje oleskeluluvan saaneen kuntaan ja TE-palveluiden asiakkaaksi ohjaamiseksi (pdf) (620.8 KB)
Kirje kotoutumiskoulutuksen uusien toteutusmallien käyttöönnotosta (pdf) (426.6 KB)
OPH:n kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennykset (pdf) (583.2 KB)
Tillbaka till toppen