Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Pirkko Melville utnämnd till direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Mellersta Finland

Arbets- och näringsministeriet
28.1.2020 10.46 | Publicerad på svenska 28.1.2020 kl. 16.26
Pressmeddelande
Bild: Tony Melville

Filosofie doktor, ekonomie magistern Pirkko Melville har utnämnts som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland (NTM-centralen) för tiden 9.3.2020–31.12.2024.

Melville övergår till befattningen från uppgiften som forsknings- och utvecklingschef vid Jyväskylä stad som hon haft sedan 2009. Melville har även varit utvecklingsdirektör vid Jyväskylä stad och haft åtskilliga uppgifter som projektledare. Melville har tidigare arbetserfarenhet både från Jyväskylä universitet och som verkställande direktör för ett aktiebolag inom företagssektorn.

Tjänsten vid NTM-centralen i Mellersta Finland söktes av 21 personer inom utsatt tid. Direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen (ansvarsområdet N) utnämndes av arbetsminister Tuula Haatainen.

Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål för verksamheten som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Till uppgiftsområdet för ansvarsområdet N hör bland annat uppgifter som gäller främjande av företagande och näringsverksamhet, innovationer och internationell affärsverksamhet, invandring och integration, fungerande arbetsmarknad, tillgång till kompetent arbetskraft, kunnande och kultur samt utveckling av landsbygden och främjande av fiskerinäringen.

Ytterligare upplysningar:
Marko Laiho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 215

Tillbaka till toppen