Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland inbjuder företag och forskningsinstitut att vara med och utveckla Åland till testområde för ett smart och rent energisystem

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2018 15.07
Pressmeddelande

Finland och Kina skapar öppna internationella testmiljöer för utveckling av rena energilösningar. Länderna presenterade sina projekt i samband med högnivåmötet Clean Energy Ministerial i Köpenhamn den 24 maj 2018. Bostads- energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen inbjöd företag och forskningsinstitut att delta i utvecklingen av Åland till ett testområde som utnyttjar förnybara energikällor och som stöder sig starkt på partnerskap mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn.

−Energiteknik och innovationer kan fungera som betydande drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt. Finland fortsätter att investera i ny teknik som är under utveckling och som påskyndar övergången till system med ren energi och ibruktagandet av resurseffektiva varor och tjänster i anslutning till dem, konstaterar minister Tiilikainen.

Åland ska utgöra ett modellområde för ett flexibelt energisystem, som baserar sig på smarta elnät och på produktion och förbrukning av hundraprocentigt förnybar energi. Viktiga element i systemet är förmågan att integrera den decentraliserade produktionen av förnybar energi med helheten samt förmågan att kontrollera de samtidiga växlingarna i efterfrågan och produktionen.

Området erbjuder företagen en unik möjlighet att testa nya energilösningar. Ett viktigt element är också en möjlighet för konsumenterna att vara aktiva deltagare i systemet.

−Flera finländska företag och forskningsinstitut samt vissa internationella aktörer håller redan på att förbereda detta utmärkta projekt, som innebär ett faktiskt ombrytningsskede inom energisektorn och en övergång till ett smart och rent energisystem. I projektet har energiförbrukare och vanliga konsumenter en viktig roll som jämlika deltagare på elmarknaden, konstaterar minister Tiilikainen.

−När vi har smart elmätning och dynamisk prissättning som den möjliggör, kan vi skapa betydande flexibilitet i elsystemet som framhäver slutförbrukarens val och beteende, fortsätter ministern.

−Området fungerar som referens för den finländska exportindustrin och å andra sidan som en unik försöksplattform som lockar internationella investerare och aktörer. Finlands starka sidor är särskilt kompetensen på mineral- och kemikalieområdet i fråga om lagring av energi, tjänsterna i samband med ackumulatorstillämpningar samt kunnandet om digitalisering och 5G-nät, fortsätter Tiilikainen.

Mer information på webben

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 511 7414
Tommy Jacobsson, verkställande direktör, CLIC Innovation Oy, tfn 040 828 2711

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen