Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tillväxten i ekonomin och sysselsättningen får fart av regeringens halvtidsöversyn

Arbets- och näringsministeriet
28.4.2017 11.01
Pressmeddelande

Besluten i samband med halvtidsöversynen stöder regeringens tillväxt- och sysselsättningsmål. Enligt den färska sysselsättningsöversikten hade arbets- och näringsbyråerna i slutet av mars sammanlagt 33 700 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare. Man sätter fart på den spirande tillväxten och den förbättrade sysselsättningsgraden genom satsningar på kompetens, forskning, innovationer, företagens internationalisering och turism.

Business Finland får en rivstart

Enligt besluten vid halvtidsöversynen anvisas Innovationsfinansieringsverket Tekes (Business Finland) 70 miljoner euro tilläggsfullmakter och Finlands Akademi 50 miljoner euro för 2018–2019. Dessutom förbereder man sig på att kapitalisera Finlands Akademi och Tekes med 60 miljoner euro var.

Kapitaliseringen av Tekes stöder företags, forskningsinstitutioners och statens gemensamma projekt, dvs. så kallade tillväxtmotorer. Därigenom eftersträvas ny affärsverksamhet och nya jobb med ett tidsspann på 3–5 år. Med finansieringen till Finlands Akademi skapas forskningskluster av flaggskeppskaraktär. Dessa inrättas i anslutning till universitet och forskningsinstitutioner för att stödja kompetensbaserad tillväxt.

Även Finpro (Business Finland) får tilläggsfinansiering för främjande av företagens internationalisering samt turismen till ett belopp av sammanlagt 50 miljoner euro för 2018-2019.

Jag är särskilt nöjd med att Business Finland, som inleder sin verksamhet i början av nästa år, får en bra start på sin verksamhet genom de tilläggssatsningar som regeringen beslutade om vid halvtidsöversynen. På detta sätt kan vi betjäna allt fler företag som siktar på den internationella markanden eller redan befinner sig där. Detta skapar arbetstillfällen i Finland, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Nya Business Finland samlar Tekes och Finpros nuvarande tjänster kring innovationsfinansiering, export, investeringar och främjande av turism under ett tak. Business Finland inleder sin verksamhet vid ingången av 2018.

Turismen ett nytt spetsprojekt

Regeringen beslutade att turismen blir ett nytt spetsprojekt. Med tilläggsfinansieringen vill man säkerställa att den snabba tillväxttakten fortsätter genom satsningar på marknadsföring av turismen, förbättrande av turismföretagens digitala kompetens samt utveckling av åretruntutbudet.

 - Finland har under de senaste månaderna fått mycket positiv uppmärksamhet som ett turistland på uppsving. Man drar nytta av den trenden nu genom att säkerställa att resurser inte bildar en flaskhals för den lovande tillväxten. Finland har mycket att erbjuda, särskilt inom natur- och hälsoturismen, betonar minister Lintilä.

Turismen kan som en arbetskraftsdominerad bransch ha betydande sysselsättningseffekter. Tillväxten och utvecklingen i branschen medför jobb i hela landet, även på orter där det annars är svårt att få anställning. Turismen har också betydande multiplikatoreffekter på andra branscher.

Paketet för företagande stöder företagens tillväxt

Regeringen uppdaterade också paketet för företagande i samband med halvtidsöversynen. I paketet har samlats flera åtgärder som undanröjer hinder för företagande och sporrar till företagande.

I syfte att reformera utkomstskyddet för självsysselsatta börjar man bereda en möjlighet för arbetslösa att bedriva företagsverksamhet i fyra månader och samtidigt få arbetslöshetsförmån. Man börjar också bereda införandet av en kombinationsförsäkring. Dessutom skapas för ensamföretagare ett nytt servicepaket som gör det lättare att anställa en första arbetstagare. Andra åtgärder är bland annat stödjandet av fostran till företagsamhet för unga samt främjandet av lyckade ägarbyten.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministern specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 410 4909

Tillbaka till toppen