Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Talouden ja työllisyyden kasvuun vauhtia hallituksen puoliväliriihestä

Työ- ja elinkeinoministeriö
28.4.2017 11.01
Tiedote

Puoliväliriihen päätöksillä tuetaan hallituksen kasvu- ja työllisyystavoitteita. Tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 33 700 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Orastavaa kasvua ja kohentunutta työllisyysastetta vauhditetaan panostuksilla osaamiseen, tutkimukseen, innovaatioihin, yritysten kansainvälistymiseen ja matkailuun.

Business Finlandille lentävä lähtö

Puoliväliriihen päätösten mukaisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesille (Business Finland) osoitetaan lisävaltuuksia 70 miljoonaa ja Suomen Akatemialle 50 miljoonaa euroa vuosille 2018–2019. Lisäksi Suomen Akatemiaa ja Tekesiä varaudutaan pääomittamaan kumpaakin 60 miljoonalla eurolla.

Tekesin pääomittamisella tuetaan yritysten, tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeita, eli niin sanottuja kasvun moottoreita. Niillä tavoitellaan uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja 3–5 vuoden aikajänteellä. Suomen Akatemian rahoituksella toteutetaan lippulaiva-tutkimuskeskittymiä, jotka perustetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteyteen tukemaan osaamisperusteista kasvua.

Myös Finpro (Business Finland) saa lisärahoitusta yritysten kansainvälistymisen sekä matkailun edistämiseen yhteensä 50 miljoonaa euroa vuosille 2018–2019.

Olen erityisen tyytyväinen siitä, että ensi vuoden alussa aloittava Business Finland saa riihessä päätettyjen lisäpanostusten myötä hyvän alun toiminnalleen. Näin pystymme palvelemaan yhä useampaa kansainvälisille markkinoille pyrkivää tai siellä jo olevaa yritystä. Tämä luo työpaikkoja Suomeen, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Uusi Business Finland kokoaa saman katon alle kaikki nykyiset Tekesin ja Finpron innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa.

Matkailusta uusi kärkihanke

Hallitus päätti nostaa matkailun uudeksi kärkihankkeekseen. Lisärahoituksella halutaan varmistaa huiman kasvuvauhdin jatkuminen panostamalla matkailumarkkinointiin, matkailuyritysten digiosaamisen parantamiseen sekä tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämiseen.

 -Suomi on viime kuukausien aikana saanut paljon myönteistä huomiota nousevana matkailumaana. Hyvään liikehdintään tartutaan nyt varmistamalla, että resurssit eivät muodostu lupaavan kasvun pullonkaulaksi. Suomella on paljon tarjottavana erityisesti luonto- ja terveysmatkailun saralla, korostaa ministeri Lintilä.

Matkailulla voi työvoimavaltaisena alana olla merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Sen kasvu ja kehittyminen tuovat työpaikkoja koko maahan, myös sinne, missä työllistyminen on muuten vaikeaa. Matkailulla on myös merkittävät kerrannaisvaikutukset muille toimialoille.

Yrittäjyyspaketti tukee yritysten kasvua

Hallitus päivitti puoliväliriihen yhteydessä myös yrittäjyyspakettia, jonka alle on koottu useita yrittäjyyden esteitä poistavia ja yrittäjyyteen kannustavia toimenpiteitä.

Itsensä työllistäjien työttömyysturvan uudistamiseksi aloitetaan valmistelu työttömien mahdollisuudesta harjoittaa yritystoimintaa neljän kuukauden ajan saaden samanaikaisesti työttömyysetuutta. Myös yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa ryhdyttää valmistelemaan. Lisäksi yksinyrittäjille luodaan uusi palvelupaketti, jolla helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Muihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa nuorten yrittäjyyskasvatuksen tukeminen sekä onnistuneiden omistajanvaihdosten edistäminen.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, p. 050 410 4909

 
Sivun alkuun