Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM tecknar aktier i Terrafame Group till ett belopp av 77,5 miljoner euro

Arbets- och näringsministeriet
19.1.2017 14.39
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 19 januari 2017 att befullmäktiga arbets- och näringsministeriet att för statens räkning teckna aktier i Terrafame Group Oy och att höja bolagets eget kapital med 77,5 miljoner euro i enlighet med statsbudgeten för 2017. I budgeten har det reserverats totalt 100 miljoner euro för rekapitaliseringen.

Driftsättningen av gruvan i Sotkamo har framskridit väl och i regel har alla centrala mål uppnåtts i den operativa verksamheten. Under hösten 2016 fortsatte Terrafame Group Oy och Terrafame Oy aktivt förberedelserna för att säkerställa privat finansiering. Rekapitaliseringen gör det möjligt för Terrafame Group Oy att slutföra beredningen av ägar- och finansieringsarrangemanget. Samtidigt säkerställs att Terrafame Oy:s gruvdrift fortsätter.

Finanspolitiska ministerutskottet fastslog den 20 december 2016 att Terrafame Group Oy och Terrafame Oy kan slutföra förhandlingarna och verkställa företags- och finansieringsarrangemangen för Terrafame Oy.

Staten intog i början av hösten 2015 en betydande roll när det gäller fortsättningen för den tidigare zink- och nickelgruvan i Sotkamo. Statens målet är att gruvdriften är hållbar med tanke på miljön och ekonomisk lönsam.

Ytterligare upplysningar:
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen