Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetslivsbarometern: Löntagarnas arbetsförmåga fortfarande god

Arbets- och näringsministeriet
18.2.2016 9.30
Pressmeddelande

Cirka 90 procent av löntagarna har mycket god eller ganska god arbetsförmåga. På lång sikt har arbetstagarnas bedömning av sin egen arbetsförmåga blivit positivare. Däremot har den rådande bedömningen av sysselsättningsläget redan i fem år i rad varit negativ, dvs. att sysselsättningsläget försämras. Även brådska i arbetet sliter på arbetstagarna.

Uppgifterna ovan framgår av de preliminära uppgifter från arbetslivsbarometern 2015 som arbets- och näringsministeriet publicerade den 18 februari 2016. Barometern beskriver arbetslivskvalitetens utveckling ur löntagarnas perspektiv.

Snabba förändringar på arbetsplatserna

År 2015 berättade ungefär hälften av löntagarna att arbetsuppgifter hade omorganiserats på den egna arbetsplatsen eller att det hade införts nya arbetsmetoder eller datasystem under året. Var och en av förändringarna hade inverkat på arbetet för ungefär en tredjedel.

I barometern frågades nu för första gången om tiden räcker till för att utveckla och tillämpa nya idéer på arbetet. Ungefär 40 procent av de som svarat upplevde att de ofta eller ganska ofta har tid för att utveckla nya idéer på jobbet, medan 35 procent svarade att de har tid för det då och då. En femtedel hade tid för det endast sällan.

Allmänt att lära sig nytt

Största delen av löntagarna anser att deras arbetsplats är sådan att man hela tiden kan lära sig nya saker där. År 2015 ansåg en tredjedel att den beskrivningen passar mycket väl in på deras arbetsplats och nästan hälften svarade att den passade ganska väl in på deras arbetsplats. Ändå tyckte en knapp femtedel att det inte finns nämnvärt med möjligheter att lära sig nytt.

54 procent av arbetstagarna deltog i sådan utbildning som arbetsgivaren bekostade. Antalet utbildningsdagar var i genomsnitt drygt fyra. Största delen av löntagarna bedömde att utbildningen har gjort det lättare att klara av arbetsuppgifterna. Finland hör till toppen bland EU-länderna i fråga om utbildning och fortbildning.

Brådska och osäkerhet betungande

År 2015 arbetade nästan en tredjedel av löntagarna mycket ofta enligt snäva tidtabeller eller i mycket snabb takt och ungefär 40 procent ganska ofta.

Synpunkterna på förändringarna i sysselsättningsläget och i den egna arbetsplatsens ekonomi har varit negativa sedan 2010. År 2015 bedömde ungefär var tionde löntagare att de själva kan bli uppsagda under det följande året och 16 procent bedömde att det är möjligt att de blir permitterade.

Barometerundersökningen har genomförts varje höst sedan år 1992. Uppgifterna i barometern baserar sig på de intervjuer med löntagare som gjorts i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Rapporten med de preliminära uppgifterna har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut (på finska). En mer omfattande publikation om resultaten från barometerundersökningen kommer att publiceras senare.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lyly-Yrjänäinen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7109

Tillbaka till toppen